Kursmöte 1
Öppningar

 

Svaga öppningar (Spärrbud för att försvåra motståndarnas budgivning.

7   11 HP    (10-11 poäng i röd zon). (Aldrig bjudbar sidofärg i högfärg)                    

                     Öppna med 2 i färg. (Ej 2 kl) med minst 6 kort i färgen.

                     Öppna med 3 i färg.med minst 7 kort i färgen.

                     Öppna med 4 i färg med en genomgående 7-8 kortsfärg.
Det är bra att hålla följande i minnet -

                            Man tål 1 back i röd zon mot grön, man tål 2 back i lika zoner
och man tål 3 straff i grön zon mot röd om motståndarna har
bjudit utgång och troligtvis kan spela hem denna.


Normala öppningar

12 – 19 HP    Öppna med 1 trick i färg. Visa 17 + HP med hoppande bud i
andra ronden eller bjud reverse, dvs. en högre färg efter en lägre.
Öppna med längsta färgen vid exempelvis en femkorts och
en fyrkortsfärg.

                            Öppna med högsta färgen vid två fem- eller sexkortsfärger

                            Öppna i ordningen hjärter, spader, bästa lågfärg vid enbart
fyrkortsfärger.

 

Sangöppningar med balanserade händer (Ej fem kort i högfärg och max en
färg med 2 kort)

15 – 17 HP    Öppna med 1 NT (Partnern styr därefter budgivningen)
Alla svarsbud på tvåtricksnivån från partnern utom 2 kl och 2 NT
begär pass från Dig.
2 kl  från partnern är Staymans högfärgsfråga. Dina svar blir följande

                                 - 2 ruter ingen fyrkorts högfärg
    - 2 hjärter med fyra hjärter
    - 2 spader med fyra spader
    - 2 NT med fyra hjärter och fyra spader.
(När Du svarat 2 ruter (ingen fyrkorts högfärg) och partnern bjuder 3 hjärter
eller 3 spader, har partnern minst 5 kort i denna färg och vill att Du bjuder utgång
med 3 kort i färgen  och 3 NT med 2 kort i färgen.)   

                           2 NT från partnern är ett invitbud och frågar om Du har 15 eller 16-17 hp.
Med 17 hp bjuder du 3 NT, med femton bjuder Du pass och med 16 hp
måste Du värdera Din hand med tanke på antal möjliga stick.

20 - 21  HP    Öppna med 2 NT.  (Partnern styr därefter budgivningen)
Svarsbuden är lika med dem för 1 NT, men nu behöver partnern
endast c:a 5 poäng för att ni skall bjuda utgång.
3 kl är Staymans högfärgsfråga med samma svarsmetodik som ovan.
3 ru, 3 hj och 3 sp är svaga svarsbud och kommenderar Dig att bjuda pass.
3 NT är ett slutbud.

22 – 24  HP   Öppna med 2 kl och bjud 2 NT i nästa omgång.

25 +        HP   Öppna med 2 kl och bjud 3 NT i nästa omgång.

 

Starka öppningar med obalanserade händer.

20 +       HP   Öppna med 2 kl.
Partnern bjuder nu alltid 2 ruter
och ber Dig berätta mer om Din hand..

 

Inkliv. När motståndarna öppnat.

11 +       HP     Bjud färg med 5-kortsfärg.. Beakta zonförhållanden och budnivån.

12 +       HP     Upplysningsdubbla. Garantera 4 kort i objuden högfärg.

15 – 17 HP      Bjud 1 NT. Garantera bra håll i motståndarnas bjudna färg.

 

 

 

 

Svarsbud

När Din partner öppnat med normal öppning?

0     5  HP      Du bör passa.

 

6     9  HSP    Med trumfstöd (4 kort i färgen) höjer Du en nivå.

10 – 12 HSP   Med trumfstöd (4 kort i färgen) höjer Du två nivåer.

13 +      HSP    Bjud Stenbergs 2 NT som kräver till minst utgång i färgen.

 

6   9   HP      Utan trumfstöd och ingen bjudbar färg på entricksnivån. Bjud 1NT.

6   16 HP     Utan trumfstöd bjuder Du ny färg på entricksnivån.

10 – 16 HP     Utan trumfstöd bjuder Du ny färg på tvåtricksnivån.

17 +      HP     Utan trumfstöd bjuder Du ny färg oekonomiskt, dvs. med hopp.

 

När Din partner öppnat med 1 NT

En sangöppning är mycket begränsad i poängstyrka och definierad i fråga om
kortfördelning, ingen singelton, max. en dubbelton och ingen femkorts högfärg.

Svarshanden är därför den okända handen och det är därför svarshanden som
dirigerar budgivningen enligt följande.

0    8   HP    Bjud egen lång högfärg, och partnern skall passa.

                        Bjud annars pass

9           HP     Bjud 2 NT om Du saknar 4-korts högfärg och invitera till utgång.
Med maximal sangöppning bjuder partner 3 NT.

9           HP     Bjud Staymans 2 kl med 4-korts eller 5-korts högfärg och fråga
partnern om eventuellt stöd i färgen. Med stöd från partnern kan
Du nu räkna till eventuella stödpoäng och bjuda utgång.   
Med exakt 9 HSP bör Du inte bjuda utgång direkt utan endast invitera
till utgång och låta partnern avgöra.
Utan stöd i färgen från partnern bjuder Du invitbudet 2 NT och
partnern avgör.

10  -  14  HP  Bjud Staymans 2 kl med 4-korts eller 5-korts högfärg och fråga
partnern om eventuellt stöd i färgen. Med stöd i färgen bjuder
Du utgång i färgen. Utan stöd bjuder Du 3 NT.                       

11  - 14   HP    Bjud 3 NT om Du saknar 4-korts högfärg.

15 +         HP    Ni har kanske slam i korten och Du måste se till att Ni når dit.
Du vet ganska väl vad Din partner har men han vet inte Din styrka.
                     

När Din partner öppnat med svag öppning?

0 – 14     HP  Passa. Även om Du är kort i partnerns färg.

15 +        HP  Du kan stödja Din partners färg eller bjuda egen lång färg. Tänk på
att Din partner kan ha öppnat på en mycket svag hand i ofarlig son.

 

När Din partner öppnat med stark öppning?

                       När Din partner öppnat med 2 NT har han 20-21 HP. Du avgör
om ni skall till utgång och kan använda Staymans högfärgsfråga
för att fastställa ev. utgång i NT eller färg.
Om Du ser att Ni ej har poäng till utgång, kan Du passa
eller bjuda en lång färg på tretricksnivån
. Dock ej 3 kl, som
ju är Staymans högfärgsfråga
.

     När Din partner öppnat med 2 kl skall Du alltid svara 2 ru 
- berätta mer!
Du får inte passa på öppningsbudet eftersom partnerns bud
inte är begränsat uppåt! Han kan ha poäng till utgång på egen hand.