Kursmöte 10
Dubblingar

Upplysningsdubbling (UD) – När motståndarna öppnat och Du har styrka för egen
öppning, kan Du bjuda budet ”Dubbelt”.  Det finns emellertid en del att beakta.
- Har Du Din huvudsakliga längd och styrka i motståndarnas bjudna färg, kan det
vara lämpligt att passa och avvakta vidare budgivning.
- Har motståndarna bjudit en högfärg, bör Du kunna ta emot den andra högfärgen
när Du dubblar.
- Med en ensidig hand (ex. 6-2-3-2) är det bättre att bjuda långfärgen efter motståndarnas
öppning.
- Har Din partner passat, skall Du vara försiktig med att upplysningsdubbla, om Du
har en svag och jämn öppningshand, speciellt i röda zonen. (Ex. motståndarna har
öppnat med 1♠ och Du har 12 hp och fördelningen 3-3-4-3)
- Om motståndaren till vänster passar på Din UD, måste Din partner bjuda men har
möjlighet att förvandla dubblingen till en straffdubbling med mycket starka kort i
motståndarnas bjudna färg.

Upprepad UD – När Du dubblat motståndarnas bud och motståndarna fortsätter
att bjuda, kan Du dubbla på nytt och kräva bud av Din partner.
Ex. Du har ♠ Ä K 10 9 8  2  ♦Ä D Kn 10 3  ♣ K 4. Motståndaren t.v. har bjudit 1 ♣,
Du har bjudit D, näste motståndare har bjudit 1 ♥. Du har ju 17 hp och två fina femkortsfärger.
Du kräver i praktiken att Din partner skall bjuda och välja (preferera) mellan spader och ruter.

Balanseringsdubbling –
Du har 11 hp och ♠ Ä 10 9 8   K 10 2  ♦Ä 10 4 3  ♣ K 10
Du har valt att passa i första omgången. Mannen t.h. om Dig öppnar och budgivningen
går 1♣ - pass - 1♦ - pass – 1NT. Nu är det Din tur. Du ser att motståndarna troligtvis
inte har mer poäng än Du och Din partner. Trots att Du passat i första ronden kan Du
nu bjuda D och kräva ett bud i hjärter eller spader av Din partner.
Skulle motståndaren t.h. passa skall Du också passa. Har Din partner bjudit spader och
motståndaren t.h. bjuder, kan Du höja ett steg. Var försiktig i röd zon!

Upplysningsdubbling blir straffdubbling – Försök alltid sätta poäng på de fyra händerna.
Dina egna är ju kända, men vad har Din partner och motståndarna?
Ex. Motståndaren t.v. öppnar i röd zon med 1 ♠. Ni sitter i grön zon. Din partner bjuder D
och visar öppningshand.
Du har ♠ Ä 10 9 8   10 2  ♦ Ä 10 4 3  ♣ K 10 9.
Motståndaren t.v. bör ha minst 12 hp, Din partner minst 12 hp och Du har 11 hp.
Motståndaren t.h. bör alltså ha maximalt 4-5 hp. Du har nu möjlighet att passa med
Dina fina spader och förvandla dubblingen till en straffdubbling. Enda risken är att ni
har 3 NT i korten och då behöver ni 2 straff för att göra ett bättre resultat.

Straffdubbling – Motståndaren t.h. har bjudit 1♠, Du passar, och näste man bjuder 3♠,
Din partner passar liksom näste man, Bjuder Du nu D, är detta inte en upplysningsdubbling
utan en straffdubbling. Varför? Jo, Du hade ju möjligheten att upplysningsdubbla redan i första
ronden och avstod!

 

 

 

Redubbelt

Redubbelt innebär en kraftig höjning av poängen vid hemspelat kontrakt, men
också betydligt högre straffpoäng om kontraktet straffas.
Det kan vara dubbelbottnat att redubbla om man tror kontraktet går hem. Man ger då motståndarna möjlighet att själv bjuda ett offringsbud i annan färg, och därigenom slippa betydligt billigare undan.

Styrkeredubbling (minst 10 hp)

                       N           Ö           S           V

                     1 sp         D           RD                              

Redubbelt visar minst 10 hp och kan innebära ett försök att spela 1 sp med många
redubblade övertrick. Tar väst bort kontraktet genom att bjuda, har ju N-S minst
22 hp och kanske en utgång i korten. Västs bud kan vara ett desperat försök att
hitta ett eget kontrakt.

Förslag till slutkontrakt med hemgång (minst 7 hp)

                       N           Ö           S           V

                     1 NT        D          RD
Nord vet nu att N-S tillsammans har mellan 22 och 24 hp och alltså mer poäng än
motståndarna. Väst har troligtvis en mycket svag hand. Att spela hem kontraktet
ger 560 poäng resp 760 poäng beroende på zon. Varje övertrick ger 200 resp 400
poäng ytterligare.

SOS-redubbling

                        N           Ö           S           V

                     1 Sp          D         pass       pass
                      RD
När Väst passar visar detta troligtvis att han sitter med mycket kort i spader. Nord
ber nu sin partner om hjälp för att försöka hitta ett kontrakt i en annan färg. Om
Syd tror på kontraktet, 1 sp RD, kan han dock välja att passa.