Kursmöte 11
Konventioner.

En konvention är en överenskommelse, om att vissa bud skall ha en annan innebörd
än det som uttrycks på budkortet. Sådana bud­
serier skall som regel alerteras.
Exempel:  Öppning i bästa lågfärg om man inte har 5-korts högfärg.

             Sangöppning som kan orsaka högfärgsfråga enligt STAYMAN
            
4-5 NT som frågebud efter Ess och Kungar

Staymans sang med överföring
Vi börjar med konventionerna kring 15 - 17 hp - NT-öppning,

Ex 1. Din
partner öppnar med 1 NT och Du har ♠ 8 3 10 9 6 5 3 2 D 10 3 ♣ 6 5
och Du bjuder 2
eftersom Du troligen kan få fler stick med hjälp av dina trumfar.

En nackdel med detta bud är att 15 - 17-handen kommer upp på bordet och då får
försvaret lättare att hitta rätt motspel. Detta kan undvikas genom att svarshanden
bjuder det
konventionella budet 2 , som uppmanar NT-handen att bjuda 2 .
Nu hamnar spelföringen på rätt hand och den svaga handen ligger som träkarl.
Budtekniken kallas överföring och både 2-budet och 2 -budet skall alerteras.

Ex 2. Ett annat exempel med samma NT-öppning.
Du har ♠ KKn8763 E 6 Kn 5 Kn 7 4
Nu bjuder Du 2
och tvingar NT-handen att bjuda 2 ♠. Sedan bjuder Du ut
brickan i
A eftersom Du har poängstyrka för detta.

Ex 3. Med denna hand Kn 107642 E6  D5 D 7 4 kan Du efter
överföringen invitera
med 3 eftersom trumffärgen är svagare men poängstyrkan
nästan densamma.
En del gör överföringen direkt på 4-tricksnivån, t.ex. 1 NT - 4 ♦ - 4

Staymans högfärgsfråga
Har man inga långfärger, kan man med Staymans högfärgsfråga undersöka
högfärgsfördelningen, för att ta reda på ,om det
kan vara bättra med 4 trick i högfarg
än 3 i NT.

Man bjuder 2 som skall alerteras. NT-öppnaren skall nu besvara frågebudet med
2 ♦ utan 4-korts högfärg, 2
resp. 2 om han har resp. och 2 NT om han har både
fyrkorts
och . Såväl 2 -budet som 2 NT-budet ska alerteras..

Oftast frågar man i positivt läge för att med själv har en fyrkorts högfarg och gärna vill
spela 4
eller 4 . Men ibland kan man ha en tvåkorts högfärg och mycket poäng och
då kan man fråga
för att försäkra sig om håll i den egna,  svaga högfärgen.

Återstår svarsbudet 3 i högfarg efter svarsbudet 2 ♦ på frågebudet 2 ♣.  Det använder
svarshanden som kravbud till utgång som skall
spelas antingen i NT eller som 4 i den
bjudna högfärgen. Budet passar bra om
svarshanden har 10 hfp och en femkorts högfarg.
Ex. 1NT-2
♣-2-3♠. Med 3-korts spader, bjuder öppningshanden 4 ♠ och med
2-korts spader 3 NT.


5-korts högfårgsöppningar

Många spelare vill ha 5-korts högfarg för att öppna budgivningen i högfarg. Har man
poängstyrka för öppning men inte 5-korts högfarg, öppnar man med bästa lågfärg
som då kan vara 3-kortsfärg.
Öppningshandens partner måste då bjuda sin ev. 4-korts
högfarg även om han kan ha en längre
lågfärg, eftersom man inte vill missa en utgång i
högfärg. Det förekommer många varianter av
detta öppningssystem där även svarshanden
skall ha 5-korts högfarg, eller att 1 ♦ skall vara
4-kortsfarg. En stor fördel är att man kan
stötta partnerns högfärgsöppning med 3-kortsfärg och det innebär i många fall svårigheter
för motståndarna att gå in i budgivningen. Öppningsbuden
1 ♣ och 1 ♦ skall alerteras
om de kan vara kortare än 4 kort.

 

2 ♣ - Enda krav
Med 20 hp eller mer öppnar budgivningen med 2 ♣, som skall alerteras av partnern.
Budet är ett uppmärksamhetsbud om starka kort. Enligt systemet bjuder svarshanden
2
som säger ”jag lyssnar”. Bjuder öppningshanden ett färgbud är det minst 5-kortsfärg,
2 NT visar en jämn hand och 22-24 hp och 3 NT visar en liknande hand men med 25+ hp.
Svarshanden agerar nu utifrån den egna styrkan. Har öppningshanden bjudit ett färgbud
efter svarsbudet 2 , kan Du invitera till utgång med 3-kortsfärg eller bjuda utgång direkt
med 5 hfp eller mer. Har Du ingen anpassning i Din partners färg och svag hand får Du
bjuda 2 NT, eller med minst 5-6 hp 3 NT. Tänk på att det är svårare att spela 3 NT med
en mycket stark och en svag hand än med 2 jämnstarka händer.
Har svarshanden 9-10 hp, finns det kanske möjlighet att bjuda slam. Med en 5-kortsfärg
bjuder Du denna. Detta är ett positivt bud och partnern får inte passa.