Kursmöte 11
Konventioner - övningar

SangbudgivningStaymans sang

I exemplen nedan har öppningshanden bjudit 1 NT.

Ex l: Du har  ♠ D Kn 7 5 2 K 10 8 5 2 ♣ K Kn 3      Bjud 2 ♣ frågebud
Ni har poäng till utgång, men Du vet inte om det skall vara i hjärter eller sang.
Bjuder partnern 2
, bjuder Du 4 , annars 3 NT.Ex 2: Du har   Kn 10 8 7 6 3 D 82 1075                      Bjud 2 överföring till
Ni har inte poäng till utgång, men Din hand är starkare med spader som trumf.
Med 2
kommenderar Du partnern att bjuda 2 ♠, som Du passar på.
 
Ex 3: Du har   D 7 3 D 7 3 D 10 8 5   10 6 5                    Bjud Pass
Din hand är för dålig att bjuda, men kan kanske ge stick för någon av damerna i sang.

Ex4: Du har K Kn 5 2 D E 6 5 4 2 DKnl0     Bjud 2 ♣ frågebud
Se Ex. 1Ex 5:  Du har   D 6 5 2   D 8 4 3 Kn 10 9 4 3   - -               Bjud 2 ♣ frågebud
Din hand lämpar sig bättre för trumfspel än NT. Du hoppas på positivt svar från partnern
i någon av högfärgerna. Bjuder partnern 2
, ingen 4-klorts högfärg, bjuder du 2 NT,
som partnern troligtvis passar på. Eftersom partnern visat korta högfärger
är det troligt att han har någon längre lågfärg. Ett alternativt bud från Din
sida kunde vara 3 ♣. Risken är att partnern uppfattar Din hand som starkare
än den i realiteten är.Ex 6: Du har  4   8 7 6 KKnlO8643 E 4               Bjud 3 NT
Detta är chansartat men har stora möjligheter att gå hem, om partnern har
♦ E.
♣ E är ett väsentligt kort, som ingång till bordet.

Ex 7: Du har  K10 976 D Kn 8 7 6 Kn64--    Bjud 2 ♣ frågebud.
Om du
får negativt  2 ♦-svar, kan Du fråga en gång till med 3 efter trekorts högfärg,
s.k. upprepad högfärgsfråga. Du vill ju helst spela ett högfärgskontrakt med 5-5 i dessa färger.

Ex 8: Du har   K 10 9 7 6 5 2   - -  K 10 8  K 10 5           Bjud 4 ♥ överföring
Liksom att överföra på 2-tricksnivån kan man göra detta på 4-tricksnivån,
och därigenom få partnern att bjuda ut brickan direkt i Din långfärg.

Några exempel på budet 2 ♣ - enda krav..

I exemplen har budgivningen gått   2 ♣ - 2 ♦-2♠ och det är Din tur

Ex 11:  Du har   7 6 2  10 5 4 2 D 5   10 7 5 3                  Bjud 4
Partner kräver utgång och har minst 5 kort i färgen
.
Ex l2: Du har 92 D 6 3
D 8 3 D K n 9 3 2       Bjud 3 NT
Ni har minst 26 hp tillsammans och troligtvis utgång i korten.

Ex 13:  Du har   8 6 4 3 2   6   8  10 8 7 5 4 3                    Bjud 4
Med bra anpassning kan det trots poängbristen hos Dig finnas slam i korten.

Ex 14:  Du har   5  K 10 8 6 4 2   D Kn 6 5   10 7              Bjud 3
Detta är ett positivt invitbud i hjärter.

Ex 15:  Du har   4 2   D 5   10 9 8 5   9 8 7 6 2                 Bjud 2 NT
Detta visar en negativ hand och är ett avslagsbud

Ex 16: Du har E 10 9 6 3   3   K D 8 4 3   7 3                    Bjud 3  
Detta är ett starkare bud än 4
och inviterar till slam i spader.