Kursmöte 12
Konventioner II

Stenbergs 2 NT

Stenbergs 2NT-konvention visar stöd i partnerns bjudna färg, egen
öppning och är krav till minst utgång. Varför skall man då bjuda på detta
något komplicerade sätt?

Din partner har bjudit 1 ♥. Du har bra stöd i Din partners färg och 16 hfp.
Om Du nu bjuder 4 ♥ kanske budgivningen stannar där även om Din partner
har lika mycket poäng som Du.
Genom att Du i stället för att bjuda ut färgen direkt, bjuder 2 NT, Stenberg,
kan Du få reda på hur stark Din partners öppning var. Det är nu Du som
tar kommandot i budgivningen.
Har Din partner nu en svag öppningshand (11-15 hfp) bjuder han 4 ♥ direkt
och Du passar. Alla andra bud visar minst 16-17 hfp.
    3 ♥ visar stark hand utan bjudbar sidofärg eller stark hand med 4-korts ♥.
    Kan även ha annan 4-kortsfärg, men kan inte bjuda denna eftersom detta
    visar minst 5-korts ♥.
    3 NT visar jämn hand och 18-19 hfp.
    Bud på 3-läget i ny färg visar stark hand med minst 5-4 i ♥ och den nya färgen.
    Hopp till 4-läget i ny färg visar en stark hand med renons i den bjudna färgen.
Stenbergs 2-NT-konvention kan användas i alla färger, men används ofta
enbart i högfärgerna. Vilketdera måste Du överenskomma med Din partner.
Budet skall alltid alerteras.

Böes 2 NT
Detta är ett försvarsbud, som Du använder för att visa 2 femkortsfärger.
Du bör ha Dina honnörer i dessa färger och minst 10 Hp i grön zon och
åtminstone egen öppning i röd zon.
Efter motståndarnas öppningsbud på enläget, bjuder Du 2 NT för att visa,
att Du har minst 5-5 i de två lägsta objudna färgerna. Din partner måste nu
preferera mellan dessa eller bjuda annat bud, beroende på handens styrka.
Det kan ju hända att motståndarna hunnit bjuda två färger innan det är Din
tur. Bjuder Du nu överbud i en av färgerna, har Du 5-5 i de två övriga.
Detta gäller även för Michaels överbud nedan.

Michaels överbud
Detta är också ett försvarsbud av liknande slag. Har motståndarna öppnat
med en färg kan man genom att bjuda samma färg tala om att man har minst
5-5 i den högsta objudna färgen och en annan färg. Har partnern stöd i den
högsta färgen, som oftast är en högfärg, bjuder han denna på lämplig nivå.
I annat fall bjuder han 2 NT för att få veta vilken den andra färgen är. Detta
förnekar också stöd i den högsta färgen.
Poängstyrkan för den som bjuder överbud, bör vara som för Böes 2 NT.

Båda de två senare försvarskonventionerna, har en starkt spärrande effekt.