Kursmöte 12

Övningsexempel
Några exempel att fundera över. Ni har kommit överens om att
använda Böe, Michael och Stenberg..

Ex. 1     Du har       ♠ 10 9 8  ♥ Ä D Kn 10 4   ♦ -  ♣ Ä K 8 6 5
              Motståndaren till höger har bjudit 1 ♦. Vad bjuder Du?
              Din partner bjuder nu  3 ♠ !! Vad bjuder Du?

Ex. 2     Du har        ♠ Ä K 10  ♥ Kn 10 8 7  ♦ Ä K Kn 10 8  ♣ 10
             Din partner har bjudit  1 ♥. Vad bjuder Du?

Ex. 3.    Du har        ♠ K 10  ♥ Kn 10 8 7  ♦ K D 10 8  ♣ D 10 9
             Din partner har bjudit  1 ♥. Vad bjuder Du?

Ex. 4.    Du har        Ä K 10 9 4  ♥ Kn 10   ♦ K 10 8 7 6  ♣ 10
             Motståndaren till höger har bjudit 1 ♣. Vad bjuder Du?
             Din partner bjuder nu 2 NT. Vad bjuder Du?

Ex 5.    Du har         Ä K 10  ♥ 10 4 3 2  ♦ Ä K D 10 8  ♣ 10
             Motståndaren till vänster har bjudit 1 ♥. Din partner bjuder
             nu 2 ♥. Motståndaren till höger bjuder 4 ♥. Vad bjuder Du?
             Ni är i röd zon och motståndarna i grön.

Ex. 6.   Du har         10 9 8  ♥ Ä D 10 5   ♦ 10   ♣ Ä K 8 6 5
            Motståndaren till vänster har öppnat med 1 ♥ och Din partner
            har bjudit 2 NT. Motståndaren till höger bjuder 3 ♥. Vad bjuder Du?
            Alla är i grön zon.

Facit

Ex. 1  Du tycks ha en mycket spelstark hand, med 2 femkortsfärger och visar
           detta med budet 2 NT (Böe) samtidigt som Du talar om att det är de två
           lägsta objudna färgerna, klöver och hjärter. Din partner bjuder emellertid
           ingen av dessa färger utan bjuder 3 ♠. Detta måste rimligtvis vara minst
           5-korts. Med Dina 3 spader och Din starka hand, kan Du nu höja till 4 ♠.

Ex 2. 
Du har en mycket stark hand och ett utmärkt stöd i hjärter och 16+2 hfp.
           Du talar om för partnern att Du har minst egen öppningshand och att Du
           kräver utgång i hjärter. Du bjuder 2 NT (Stenbergs). Partnern skall nu visa,
           om han har tilläggsvärden. Alla bud utom 4 , visar minst 16 hfp. Efter
           partnerns bud, får Du avgöra om ni skall stanna i utgång eller gå vidare
           mot slam.

Ex 3.  Du har 11 + 1 hfp och stöd i Din partners bjudna färg. Här gäller vanlig
           limitbudgivning. Bjud 3 och invitera till utgång i färgen. Partnern vet
           nu att Du har strax under egen öppning. Han avgör nu vad ni skall spela,
           med alternativen pass, bjuda utgång, eller gå vidare mot slam.

Ex 4.  Du visar med budet 2 kl (Michael) att Du minst har 5 kort i färgerna
           spader och ytterligare en, Din partner bjuder nu 2 NT och visar att
           spaderfärgen inte passar honom. Han vill veta Din andra färg. Bjud 3

Ex 5.  Din partners inkliv med 3 innebär inte att även han har hjärter. Det visar
           istället att han har minst 5 kort i spader och ytterligare en färg, som troligen
          är klöver men kan även vara ruter. Med Din starka hand, kan Du nog sluta
          Dig till att Din partners hand är ganska poängsvag, men med långa färger
          och det är nog troligt att han helt saknar hjärter. Troligen sitter färgen 5-4-4-0.
          Bjud 4 ♠.

Ex 6. Denna hand är inte lättbjuden. Du vet att Din partner har minst 5 klöver
          liksom Du. Att bjuda vidare i klöver är ett alternativ, men partnern kan ju
          liksom Du ha 3 dåliga spader eftersom han sannolikt saknar hjärter. Då
          är Du beroende av att han har
E för att kontraktet 4 ♣ skall gå hem.
          Motståndarna tycks bara ha två färger att luta sig mot, hjärter och spader.
          Med Din starka hjärter, vore det inte omöjligt att straffa 3 ♥. Jag bjuder
          nog ändå 4 ♣ och låter min partner avgöra. Bjuder nu motståndarna
          utgång i hjärter bjuder jag D, straffdubbling.