Kursmöte 13
Markeringar -övningar

 

Ex 1.  Syd spelar 4 ª sedan Du och Din partner bjudit 3 ©. Du har Östs kort.

                                Nords kort (träkarlens) är följande

                            ª D Kn 8 7   © 7 4   ¨ D 10 2   § K 10 6 3                  
                                                                                                               
ª 6 3

Utspel  © K                                                                                             © D 8 5 2

(Din partner)                                                                                            ¨ K Kn 8 3

                                                                                                               § D 4 2

Spelföraren begär © 4. Vad lägger Du som markering?     

Jag markerar positivt genom att lägga © 2.

 Ex 2.  Samma kontrakt, spelförare och utspel

                               Nords kort (träkarlens) är följande

                            ª D Kn 8 7 4   © 7    ¨ D 10 2   §  E K 10 3           
                                                                                                               
ª  6 3  

Utspel  © K                                                                                              ©  D 8 4 2

(Din partner)                                                                                             ¨  K Kn 9 3   

                                                                                                                §  D 4 2

Spelföraren lägger © 7.  Vad lägger Du som markering?

Jag markerar för ¨-vända genom att bekänna med © 8.

Ex 3. Samma kontrakt, spelförare och utspel

 

                                 Nords kort (träkarlens) är följande

                             ª D Kn 8 7 4   © D Kn 9   ¨ D 10   § K 6 3            
                                                                                                                
ª  6 3

 Utspel © K                                                                                               ©  10 8 4 2

                                                                                                                 ¨  K Kn 9

                                                                                                                 §  E Kn 10 7

Spelföraren begär  ©  9. Vad lägger Du som markering ?

Jag bekänner med  © 2 för att  försöka få min partner att förstå att jag har en bra
§-färg, som jag kan ”låsa” bordets §-kort med. ¨-färgen kommer troligen spelföraren
att ge sig på så den behöver inte markeras.

 

Ex 4.  Nu spelar Syd 3 NT, och Nord har följande träkarlskort liggande på bordet.

                                  Nords kort (träkarlens) är följande

                               ª 9 4   © K D   ¨ D Kn 8 7 5 4 2   § Kn 5                   
                                                                                                                
ª  D 7 2

Utspel © 6                                                                                                 ©  E 9 7 3

                                                                                                                 ¨  9 3

                                                                                                                 §  D 8 6 2

Din partner spelar ut © 6 och Du vinner med © E och spelföraren bekänner med © 4.

Du vänder naturligtvis med © 3 och spelföraren kommer in på bordet på © D.
Spelföraren begär nu
¨ 2 från bordet. Vad bekänner Du med ?

Jag bekänner med ¨  3 för att visa min partner ett jämnt antal ¨. Straffchansen finns
om Din partner har
¨ E eller K och vi har möjlighet att blockera ruterfärgen. Din
partner måste räkna korten i färgen och utgå från att Du har ett jämt antal. Han sticker
av spelföraren, när denne spelar sitt sista ruterkort.