Kursmöte 14
Lite extra

5-korts högfärgsöppning
Det gäller i Bridge, att hitta det kontrakt, som ger mest poäng, vilket ofta är ett högfärgskontrakt.
Sang ger naturligtvis mer vid lika antal trick, men kräver rimliga håll i alla färger, medan färgkontrakt
kan spelas på ojämna händer med möjlighet till extrastick genom stölder. 
Vi har hittills talat om att en öppning skall innehålla 4 kort i öppningsfärgen. Detta kräver även fyra kort
hos partnern för att denna skall kunna stödja. Är nu motståndarna aggressiva i sin budgivning, händer det,
att man blir ”bortbjuden”. Jag får aldrig chansen att visa att min öppningsfärg faktiskt var längre än 4 kort.
1) Bästa lågfärg
Genom att spela med s.k. 5-korts högfärgsöppningar, vet partnern att han kan stödja på 3 kort i färgen.
Har man då öppningshand, men saknar 5-korts högfärg, öppnar man med bästa lågfärg, ett bud,
som alltid skall alerteras.
2) Beredskapsklöver
Ett alternativ till alternativ 1, är att bjuda 1
, som förnekar 5-korts högfärg och även förnekar
 4-korts
.  Detta innebär att en öppning med 1   visar minst 4 kort i färgen. Budet 1   skall alerteras.
2b) Beredskapsklöver med 5-kortsöppningar
Ett ytterligare alternativ är att öppning med 1 
  förnekar 5-korts högre färg. Bjuder nu svarshanden
1
, förnekar han 5-korts högre färg, dvs. högfärg. Båda dessa bud skall alerteras.

Stark klöveröppning
Modern Standardklöver Modern Standard med stark 1-öppning. I princip kan man säga att buden
1
 och 2   har bytt plats. Annars är det i stort sett som Modern Standard
1    visar minst 17 hp och uppåt.
Andra färgöppningar på enläget begränsas således till 12-16 hp..
2   visar minst 5-kortsklöver och 12-16 hp.
1NT visar som vanligt 15-17 hp och 2NT 20-21 hp.
Ett enkelt system för dig som spelar Modern Standard och vill pröva stark klöveröppning. S
ystemet finns i ett flertal varianter, men kombineras ofta med 5-korts högfärgsöppningar.

Svar på 1
1   visar 0-6 hp (och säger alltså ingenting om ruterlängd).
Öppningshanden bjuder minst 5-kortsfärg på lägsta nivå eller hoppar för att visa utgång på egen hand .
1NT med 18-19 hp och jämn hand och 2NT med 22-24 hp.
På öppningshandens färgbud på lägsta nivå stöder partnern med 3 kort i partnerns färg och 4-6 hp
eller bjuder egen 5-kortsfärg eller sang men passar med 0-3 hp.
På öppnarens sangåterbud använder man Staymans högfärgsfråga.

Övriga svar på 1    fastställer utgångskrav och visar minst 5-kortsfärg och 7 hp och uppåt.
1NT visar jämn hand och 7-10 hp, 2NT 11-13 hp och 3NT 14 hp och uppåt.
När gemensam trumf hittats bjuds den på lägsta nivå för att visa tillägg.
Med minimum bjuds utgång direkt .
Har
svarshanden fördelningen 4441 (marmic-hand) bjuder denne   med 7-10 hp, 2    med 11-13 hp
och 3    med minst 14 hp. Öppningshanden kan då reläbjuda närmsta bud och sen visar svarshanden
singelfärgen.

Kliver motståndaren till vänster om 1  -öppnaren in, passar svarshanden med 0-6 hp. Alla andra bud
blir då utgångskrav utom dubbelt som är straffdubbling. Med jämn hand och håll i inklivsfärgen bjuder
svarshanden sang, men bjuder överbud i inklivsfärgen
utan håll. Egen färg visar fortfarande minst 5 kort.

Svar på 2 -öppningen:
Med 6-9 hp och klöverstöd 3   eller lång högfärg på 2 läget.
Med 11-12 hp och jämn hand 2NT eller långfärg på 3-läget.

Övriga händer med minst 9 hp visas med kravbudet 2 .
Öppningshanden bjuder med 12-14 hp 4-korts högfärg, 2 NT med jämn hand och 3   i övriga fall.
Med 15-16  4-kortsfärg på 3-läget eller med genomgående klöver 3NT.
Om svarshanden inleder med 2   är alla hans senare bud i ny färg krav.
Enkelt stöd i öppningshandens färger är inviterande.

Multiöppning
Öppningsbudet 2 , som i Modern standard normalt är en svag öppning och långfärg har nu fått
annan betydelse och kan innebära ett flertal kotsitsar, t.ex. en svag högfärg, en stark sanghand med 20-21 hp
eller en inviterande lågfärg med 17-18 hp. Man väljer själv vilka varianter man vill använda.

På multibudet svarar partnern 2
, som enbart är ett reläbud, om han har mindre än 15-16 hp och
2 NT med 16+ hp, i princip utgångskrav.
Har svarshanden bjudit 2
  och öppningshanden hade en svag -hand, passar han. Hade han däremot en
svag
, bjuder han denna och svarshanden passar.
Öppningshandens återbud med 2 NT visar en 2 NT-öppning (20-21 hp). Nu kan svarshanden använda
Staymans högfärgsfråga för att söka högfärg.
Öppningshandens återbud med 3   eller 3 , visar en inviterande lågfärg på 17-19 hp.

Använder man multibudet för ovannämnda budkombinationer, blir buden 2
, 2   och 2 NT ”över”.
De två förstnämnda kan då istället visa en normal öppningshand med minst 6 kort i färgen och 2 NT
istället en "Böe-hand", med minst 5-5 i lågfärgerna.