Kursmöte 14
Exempel

Det finns idag mycket att välja i systemväg då det gäller bridge. En sak kan man dock
utgå ifrån, det finns inget system som täcker alla former av kortsitsar. Ibland kan
vanlig ”hederlig” Modern standard vara att föredra, ibland mera avancerade system.

Fyrkortsöppningar kontra femkortsöppningar.
1. Du sitter väst. Ni spelar med fyrkortsöppningar. Grön zon gäller för
alla. Dina och partnerns kort är:

6 3                                                                                10 4
Kn 10 4                                                                       Ä D 9 4 3
Ä D Kn 10 3                                                               K 7 2
Ä Kn 8 4                                                                    K D 9

Din partner, öst, öppnar med 1
men syd kliver in med spärrbudet 3 .
Du ser ju att ni har poäng till utgång. Det kan ju inte bli tal om NT med
två hackor i spader. Frågan är vad Din partner har i hjärter, 4 eller 5 kort??
Är Du en chansare, bjuder Du 4 med risk att partnern får spela kontraktet
med 7 trumf. Du kan ju också bjuda 4
. Partnern får svårt att själv
bjuda utgång i hjärter och väljer troligtvis att bjuda 5
. Detta kontrakt
är helt beroende av hjärtermasken för att fånga kungen.
Ett tredje alternativ från Din sida är att dubbla motståndarnas bud, men
med en 7-korts spader får ni kanske bara 2 back i grön zon, 300, mot att
ni själv har utgång i korten.

2. Förutsättningarna är nu exakt desamma, men ni spelar med femkorts
högfärgsöppningar. Nu vet Du att partnern har 5 kort i hjärterfärgen och
kan med Din starka hand bjuda utgång i hjärter. Med hjärterkungen på
nords hand gör man troligtvis 5 trick, annars jämn hemgång.

Multiöppningar
3. Ni använder multiöppningar för svaga högfärger och inviterande lågfärger.
Zonerna är som i alternativen ovan och ni sitter fortfarande ö-V.

6 3                                                                                10 4
Kn 10 4                                                                       Ä D 9 4 3 2
Ä D Kn 10 3                                                               9 7 2
Ä 9 8 4                                                                       D 10 8

Din partner öppnar med 2 , som Du alerterar och som Du på fråga förklarar
f
ör motståndarna. Syd passar och Du bjuder 2 , reläbud, som Din partner
alerterar. Du vet inte vad Din partner har och avvaktar nu hans bud, som
blir Pass. Han vill alltså spela kontraktet 2
.

 
4.
Förutsättningarna är de samma, som i alternativ 3 ovan.

K Kn 3                                                                         D 4
Kn 10                                                                          Ä D 9 4 3 2
Ä D 10 3                                                                     9 7 2
Ä K 8 4                                                                      Kn 10 3

Din partner öppnar, som ovan med 2 , syd passar och Du bjuder nu 2 NT,
som visar att Du har minst 16 hp och kräver till utgång. Din partner bjuder
nu 3
och visar att han hade en svag hjärteröppning. Jag har nu två alternativ,
att bjuda 4
, vilket jag kan göra när jag vet att partnern har 6 kort i färgen,
eller 3 NT. Den största risken med det senare budet är brist på kommunikation
mellan händerna. Ett hjärterkontrakt verkar vara betydligt mera lättspelat,
med 6 trumf på östs hand.

Stark klöver
5.
Ni spelar med stark klöver och femkorts högfärgsöppningar. Zonerna är de
samma som ovan och ni sitter fortfarande Ö-V.

D 3                                                                               K Kn 4
K 10 9                                                                         Ä D 8 4 3
Ä D 10 3                                                                     K 7 2
K Kn 8 4                                                                    Ä 10

Din partner öppnar med 1 . Du vet nu att han minst har 17 hp. Klöverfärgen
behöver inte vara äkta. Med Dina 15 hp har ni poäng till minst lillslam. Du
bjuder nu 1 NT, som visar att Du har minst 7 hp. Partnern får inte passa!
Han bjuder nu 2
, som visar en 5-kortsfärg och sannolikt 17-19 hp.
Du kontrollerar nu hur många äss ni har med budet 4 NT (Blackwood) och
bjuder sedan 6
♥.

6. Förutsättningarna är exakt desamma, men ni spelar med ren Modern
Standard och 4-kortsöppningar.
Öst öppnar nu med 1
och Du bjuder 2 , som visar 4 kort i färgen och
mellan 10 och 16 hp. Din partner måste nu ”fuskbjuda” sin spaderfärg för
att visa sin starka hand och indirekt sina 5 hjärter. Spaderbudet är ju reverse,
dvs. en högre färg efter en lägre och visar 17-19 hp. Risken är att Du endast
har 2 hjärter men har 4 spader. Då hamnar ni troligtvis i ett spaderkontrakt
med 7 trumf. I detta fall bör Du inse att ni har kort till slam och bjuder
därför vidare som i fall 5 ovan.