Kursmöte 1
Övningar
Vad öppnar Du med?


1.    ♠ D 9 7
      Kn 8 4 2
      E K
      ♣ D 10 9 8              Öppningsbud ……………………….

2.    ♠ D Kn 10 9 3
      E 10
      K Kn 8
      ♣ E Kn 5                Öppningsbud ……………………….

3.    ♠ E 10
      D Kn5
      D Kn 10 9 8
      ♣ E D 3                  Öppningsbud ……………………….

4.    ♠ E 8
      E 9 5
      E K 7
      ♣ D 10 8 6 5           Öppningsbud ……………………….

6.    ♠ K 9 7
      D Kn 10 8 6 3
      D 10
      ♣ 10 8                      Öppningsbud ……………………….

6.    ♠ 3
      K Kn 4 2
      E 10 8 2
      ♣ K D 10 4              Öppningsbud ……………………….

7.    ♠ D kn 8 5 2
      E D 10 5 3
      D 8 3
       -                          Öppningsbud ……………………….

8.    ♠ K 5 4
      K 3 2
       K 3 2
      ♣ K kn 3 2               Öppningsbud ……………………….

9.    ♠ Ä K 10 9 5
      Ä 10 5 4
      10 5
      ♣ 8 3                        Öppningsbud ……………………….

 

10.  ♠ K 5 4 3
      Ä K 4 3 2
      E K 3
      kn                         Öppningsbud ……………………….

11.  ♠ Ä kn 5 4 3
      Ä K 4 3
      Ä K 3
      kn                         Öppningsbud ……………………….

12.  ♠ K D kn 5
      8 7 6 5 4
      Ä 3
      ♣ D 8                       Öppningsbud ……………………….

13.  ♠ K D 10 8
      K 8
      D 8 5 3 2
      ♣ D 7                       Öppningsbud ……………………….

 

Facit

1.     1 hj , standardbud enligt öppningsordningen hj – sp – bästa lågfärg

2.     1sp, är en femkortsfärg och då är öppningsbudet 1 NT inte bra

3.     1 NT eftersom 5-korts lågfärg är lättare att hantera i senare budgivning

4.     1 NT av samma skäl

5.     2 hj, en typisk öppning i svag högfärg 6 – 10 hp

6.     1 hj i förhoppning om att partnern kan bjuda 1 sp. Då blir NT-spel
        aktuellt. Kan partnern inte bjuda sp och inte stötta Din hj-färg, måste
        det bli ett lågfärgskontrakt

7.     1 sp eftersom Du inte har poängstyrka för reversebudgivning. I kommande
budronder kan du bjuda hjärter,  kanske 2 ggr.

8.     Du har 13 hp, men handen innehåller inte ett enda säkert stick. Det enda
        positiva med att öppna, är att Du visar partnern en öppningshand. Öppna
        med 1 ♣ och bjud NT på lägsta nivå vad än partnern bjuder.

9.     Du har 11 hp och skall enligt de regler vi lärt inte öppna, men med stöd
        från partnern i någon av Dina högfärger växer Din hand. Du öppnar med
        1 ♠ och har ett bra återbud i hj. Då kan Du redan på tvåtricksnivån visat
        5-4 i sp och hj. I försvarsspel har Du också visat utspelsfärg åt partnern.

10.   Du öppnar med 1 ♥ och återkommer med 2 ♠ efter Din partners 1 NT.
        Ditt andra bud är reverse och visar 17-19 hp.

11.   Du har 20 hp och ojämn hand. Du bjuder 2 ♣. Din partner skall bjuda
        reläbudet 2 ♦, och Du visar Din 5-korts spader med 2 ♠.

12.    Bjud Din längsta färg, 1 ♥. Bjuder Din partner något annat än spader,
         bjuder Du om Din hjärterfärg och berättar om 5 kort. Du får inte
         själv bjuda spader i andra budronden. Detta berättar om 17-19 hp.

13.    Visa Din spaderfärg på lägsta nivå, 1♠, även om rutern är längre.
         Får Du inte stöd i spader är det kanske 3 NT, som skall spelas.