Kursmöte 2

Svarshandens bud.

 

1.         Trumfstöd finns.  .   Du har              
 6 – 9   hfp - bjud 2 hj

           10 – 12 hfp - bjud 3 hj

           13 – 15 hfp - bjud 4 hj

           16 hfp         - bjud annan färg och avvakta bud från partnern ( kravbud )

I samtliga nedanstående fall har Din partner öppnat med 1hj.

 

Ex. 1  Du har        ª K 6 2               Du bjuder  2 hj eftersom Du har 7 + 1 hfp

                            © K Kn 10 8

                            ¨ 10 8 5 2

                            § 7 6

 

Ex 2                     ª D Kn                Du bjuder 3 hj  eftersom Du har 11 hp,                                                          

                            © 9 8 7 6 5            men Du kan inte räkna både honnörer                            

                            ¨ E D 10 3           och fördelningstillägg i de svarta färgerna

                            § D 6

 

2.         Trumstöd saknas men 4-korts sp finns
6 -16 hfp - bjud 1 sp  rondkrav

 

Ex 3.  Du har         ª D 8 4 2             Du bjuder 1 sp och inväntar mer upplysning                                                      

                             © 10 3                  från öppningshanden

                             ¨ K D 7 5 3

                             § Kn 8

 

      3a.   Saknar såväl trumfstöd som 4 spader

             6 -  9 hfp - bjud 1 NT          ( Din hand är oftast lågfärgsdominerad )

 

Ex 4.  Du har         ª Kn 5 2               Du bjuder 1 NT. Du har för lite hp för att bjuda 2 kl.

                             © Kn 4              

                             ¨ 10 3

                             § K D 10 6 5 3

      3b.   Saknar såväl trumfstöd som 4 spader

      10 hfp -                                  Du kan nu bjuda 2 över 1 dvs. 2 kl eller 2 ru
                                                    med 4 kort eller fler i färgen. Budet är kravbud
                                                    så öppningshanden måste bjuda något.
                                        

Ex.5.   Du har:        ª K 5 2                 Nu kan Du bjuda 2 kl  och Du vet att troligen

                              © D Kn                finns utgång i korten, men Du vet ej om det gäller

                              ¨ D 3                   4 hj, 3 NT eller 5 kl .

                              § K D 10 6 5 3


Blandade exempel att diskutera. Partnerns öppningsbud är 1 hj i alla exempel.

 

Ex 6.    Du har:     ª 8 7 4 2               Du bjuder ………… , inväntar svar och hoppas på ……

                            © 10

                            ¨ E D Kn 6 3

                            § 8 3

 

Ex 7.    Du har      ª Kn 9 7 4 3           Du bjuder ……….. , inväntar svar och tror på utgång 

                            © E

                            ¨ K 6 3

                            § K D Kn

 

Ex 8.    Du har      ª K 9 6 3              Du bjuder ……….. och hoppas slippa fortsatt budgivning

                            © 8 6 4 3 2

                            ¨ D 9 8 6

                            §   -

 

Ex 9.    Du har      ª 5 3                    Du bjuder ……….....för att ev. återkomma med ………

                            © 7

                            ¨ D kn 10 7 5

                            § E D 8 7 3

 

Ex 10.  Du har      ª 10 9 8                Du bjuder ………. 

                            © D

                            ¨ K 10 8 4

                            § D 9 5 4 3

 

Ex 11.  Du har      ª K D Kn 8          Du bjuder ……….. trots att Du har 4 hjärter eftersom det

                            © 8 5 4 2               finns utgång i hj och kanske det finns slam i korten.

                            ¨ E 10

                            § K D 7

 

Ex 12   Du har:     ª E 7                    Du bjuder ……… och hoppas på ny färg från öppn.handen

                            © 8 5 3                  som då visar 5-korts hj indirekt och därmed troligen utgång.

                            ¨ K D Kn 10 3
                           
§ Kn 8 6


Facit

Ex 6:  Du bjuder 1 ♠ och hoppas sp-svar eller ett ru-bud som du kan passa på.

Ex 7:  Du bjuder 1 som öppningshanden måste svarsbjuda på.

Ex 8:  Du bjuder 2 ♥ med dina 5 hp + renons 3 fp

Ex 9:  Du bjuder 2 ♦ för att ev. återkomma med 3 ♣. Det finns kanske utgång i

          lågfärg eller sang i korten.
Ex 10. Du bjuder 1 NT
Ex 11. Du bjuder 1 ♠. Då måste öppningshanden bjuda och Du kan bedöma om det
          finns
slam i korten eller bara utgång.
Ex 12. Du bjuder 2 ♦ och hoppas få veta om öppningshanden har 5-korts ♥