Kursmöte 2
Ö v n i n g a r  

Samtliga händer i dessa övningar är plockade ur barometerbrickorna i jubileumstävlingen den 13 och 20 oktober.

I samtliga fall är öppningsbudet 1 hj

1.     Du har        ª E K 8                 Du bjuder ………               13/10  bricka 3

                          © K 9 3 2

                          ¨ E K 10 7

                          § 7 2        

 

2.     Du har        ª K Kn 10 2           Du bjuder ………..             13/10  bricka 16         

                          © 8

                          ¨ 7 5 3

                          § Kn 8 7 6 4

 

3.     Du har        ª 4                          Du bjuder …………           20/10  bricka 3

                          © 9

                          ¨ E 9 8 7 4 3 2

                          § 9 7 6 5

 

4.     Du har        ª K D 10 9 4           Du bjuder ………….          20/10  bricka 7

                          © D

                          ¨ 8 6 4

                          § D 8 7 6

 

5.     Du har        ª D 5                     Du bjuder ………….           20/10  bricka 12 

                          © 10 9 7 5 2

                          ¨ D 9 6 3 2

                          § Kn

 

6.     Du har        ª E Kn 9 3             Du bjuder ………….           20/10  bricka 20

                          © D 10 7 6

                          ¨ D 9 5

                          § 3 2

 

7.     Du har        ª K 10 9 8 2           Du bjuder ………….           14/10 bricka 3

                          © Kn 8 7 4 3

                          ¨ 2

                          § 10 8

 

8.     Du har        ª D 4 2                 Du bjuder …………..            14/10 bricka 9

                          © Kn 8 6 5 2

                          ¨9 7 6 5 2

                          §   -   

 

9.     Du har        ª 8 2                     Du bjuder ………. …            14/10  bricka 22

                          © E Kn 6 5 2

                          ¨ 8

                          § K 9 6 4 3

 

 

 

 

Facit

1. Du bjuder 2 ♦ (möjligen 3 ♦ )som är ett kravbud. Minst utgång ska bjudas.

2.        Du bjuder 1 ♠ och möjligen 2 NT om öppningshanden bjuder om hjärterfärgen.
Även 2 ♥ kan vara svårt att få hem.

3.        Du bjuder 1 NT med 4 hp och 4 fp som försvårar för Ö-V att hitta ett
♠-kontrakt. Du kan naturligtvis passa eftersom 4 fp inte passar ett NT-kontrakt.

4.        Du bjuder 1 ♠ och inväntar nytt bud från öppningshanden. Som Du ser
i databladet har en del par klarat hem 4 ♥.

5.        Du bjuder 2 ♥ med dina 4 hp och 2 fp.

6.        Du bjuder 3 ♥ eftersom hoppande trumfbud visar mer poäng än att bjuda 1 ♠
och
öppningshanden vet anpassningen.

7.        Du bjuder 1 ♠ väl medveten om att det troligen skall spelas hjärter
Din hand blir mycket spelstark om 4-kortsanpassning finns i ♠.

8.        Du bjuder 2 ♥ med ditt goda trumfstöd.

9.        Du bjuder 3 ♥ med Dina 8-11 hfp. Detta är en typisk kivbricka.