Kursmöte 3
Öppningshandens andra bud.

 

När det är dags för öppningshanden att bjuda igen så finns i princip två alternativ

1. Svarshanden bjöd ett begränsat bud.

2. Svarshanden bjöd ett bud som inte visar någon begränsning.

Vi utgår ifrån att öppningsbudet från Dig var 1 ©.

1a)    Svarshanden bjöd 2 ©.

Räkna Dina egna hfp-poäng och 6 hfp hos partnern, som visat 6-9 hfp.

Ex 1  Blir summan mindre än 22 hfp, bjud PASS

         Du öppnade med ª D 10 5  © K Kn 8 7 4  ¨8 3  § E D 9 - bjud PASS

Ex 2   Blir summan 22-24 hfp, invitera med 3 ©.

         Du öppnade med  ª K D 5   © K Kn 10 9 6  ¨ K 10  § E Kn 10 - bjud 3 ©

 Ex 3  Blir summan 25 hfp eller mer, bjud ut i 4 ©.

          Du öppnade med  ª K D 5  © K D Kn 8 7 4  ¨ 5  § E Kn 10 - bjud 4 ©

1 b)    Svarshanden bjöd 3 © och visar därmed minst 10 hfp (10-12 hfp).

Ex 4   Blir summan under 22 hfp, - Du har minimal öppning, bjud PASS  ( se Ex 2 )


Ex 5   Blir summan mer än 25 hfp, bjud ut i 4
©.  ( se Ex 3 )

1 c)    Svarshanden bjöd ut i 4 ©. Har Du mycket mervärden (18-19 hfp) finns kanske
          möjlighet att bjuda  6
©. Fråga partnern efter Ess med 4 NT
          .

1 d)   Svarshanden bjöd 1 NT med 6 – 9 hp

          Har Du inget nytt att berätta, bjud PASS

Ex 6.  Du öppnade med  ª D 10 5  © K 8 7 4  ¨ Kn 8 3  § E D 9   bjud PASS

          Har du fler än 4 © och ingen annan 4-kortsfärg, bjud om din ©-färg på lämplig nivå,

          2 © visar 11 – 14 hfp och 3 © visar 15 – 19 hfp

Ex 7. Du öppnade med   ª D 10 5  © K Kn 8 7 4  ¨8 3  § E D 9,   bjud 2 ©

          Har Du en annan fyrkortsfärg och en femte ©, bjud den nya färgen.
          Detta är ett kravbud, så Du bör ha mer än minimipoäng för att bjuda ny färg.
          Budserien 1
© - 1 NT – 2 §  kräver bättre kort än budserien 1 © - 1 NT – 2 ©

Ex 8:  Du öppnade med  ª D 10 5  © K Kn 10 7 4  ¨8  § E D 10 8  bjud 2 §

          Har Du 17–19 hfp på öppningshanden, visar Du detta genom att hoppa i den nya färgen


Ex 7.  Du öppnade med 
ª K D 5  © K D Kn 7 4  ¨8  § E D 9 5      bjud 3 §

S L U T S A T S

Efter svarshandens begränsade bud bestämmer öppn,handen budnivån

2 a)    Svarshanden bjöd 1 över 1 i detta fall, 1 ª. Det enda Du vet, är att Din partner
          har minst 6 hfp men Du vet inget om någon övre gräns. Det innebär

          att Du som öppningshand måste bjuda igen

          Har Du en minimihand 11 – 13 hfp och inget nytt att berätta,  bjud 1 NT
  

Ex 9. Du öppnade med  ª D 10 5  © K 8 7 4  ¨Kn 8 3  § E D 9     bjud 1 NT

Ex 10.Har Du minimiöppning och 5-korts © och en annan fyrkortsfärg;
          bjuder Du den nya färgen på lägsta nivå. 
          Du öppnade med
ª D 10 5  © K Kn 10 7 4  ¨8   § E D 10 8   bjud 2 §

 Ex 11 Har Du fyra kort i svarshandens bjudna färg, kan Du stödja den

           Du öppnade med  ª Kn 8 6 2  © K 8 7 4  ¨ K D 5   § D Kn 6 
           När partnern bjöd 1
ª kan Du nu stödja den färgen genom att  bjuda 2 ª  
                   
I samtliga dessa fall har Du visat maximalt 13-14 hfp

 

 

2b)   Svarshanden har samma som i 2a men Din öppningshand är starkare

Ex 12. Du har ª K Kn 9  © K D Kn 8 7   ¨Kn 10   § E 3 
           Här har Du 16 hfp och kan bjuda 3
© som visar tilläggspoäng och minst 5 hjärter.

           och det kan Du även när

           Du har ª K Kn 9  © K D 10 9 6 5  ¨ 3   § E 10 5 med 6-korts hjärterfärg

          
Ex 13. Du kan givetvis ha anpassning till svarshandens
ª-bud och då gäller naturligtvis samma

           Poänggränsen 16 – 17 hfp kräver hoppande invitbud, dvs. 3 ª.
           Du har 
ª Kn 8 4 2  © K D Kn 7  ¨ E Kn 4  § K 10     bjud 3 ª

Ex 14. Så har vi fallet med 5-korts © och en annan bjudbar färg

           Du har ª K Kn 5  © K D Kn 7 4  ¨ 8  § E D 10 8         bjud 3 §

Ex 15. Slutligen har vi fallet där Du har 14 – 16 hfp men inte 15 hp och då måste antalet

           ª-kort vara få

           Du har  ª 9  © K D 10 6  ¨ D Kn 10 5  § E D Kn 5  

           Med singel ª kan Du inte öppna med 1 NT men efter budserien  1 © - 1 ª  kan Du

           bjuda 2 NT för att visa Din NT-styrka

2c)     Svarshanden bjuder 2 över 1 visar minst 10 htp. Han bjuder 2 § eller 2 ¨.
          Det innebär att det inte behövs mycket extrastyrka för utgång men Du kan
          kanske inte bjuda utgång själv.

          Du måste visa vad Du har med ett nytt bud. exemplevis egen 5-kortsfärg, stöd
          i svarshandens färg, ny 4-kortsfärg, som då samtidigt visar 5-korts öppningsfärg
          eller NT-bud i  förhållande till Din poängstyrka.

S L U T S A T S

          Efter svarshandens obegränsade bud, måste Du precisera Din hand så att svarshanden

          kan avgöra den slutliga budnivån.

 

Några exempel från jubileumsbarometertävlingarna.

Ex 1.  Du har öppnat med 1 © och Din partner har bjöd 2 ¨.

          Du har  ª 4  © E Kn 10 4  ¨ D Kn 8 3  § E 10 8 6

          Du har 12 + 2 htp och ruteranpassning och bjuder 3 ¨.        13/10  bricka 3  ( 4 © )

 

Ex 2.  Du har öppnat med 1 ©  och  Din partner bjöd 1 ª.

           Du har ª 9 6 5  ©E D Kn 7 4 2  ¨ D 10 6   § E

           Du har 13 + 2 htp men en ensidig hand och bjuder 2 © .      13/10  bricka 16 ( 2- 3 © )

 

Ex 3.  Du har öppnat med 1 © och Din partner bjöd 1 NT. 

           Du har ª K 8 6 5  © K Kn 7 5 3 2   ¨ K Kn  § E

           Här har Du 17 hfp och skulle kunna bjuda 3 © men nöjer Dig med 2 ©  eftersom

             ª K knappast har något värde efter partnerns NT-bud.        20/10  bricka 3 (2 - 3 © )