Kursmöte 3
Ö v n i n g a r  

 

Ex 4.  Du har öppnat med 1 © och din partner har bjudit 1 ª och du har

           ª Kn 6 2  © E K Kn 5 4 3 2  ¨ K 2  § 2    Vad bjuder Du ?

            Jag bjuder ………….                                                 20/10 bricka 7

 

Ex 5.  Du har öppnat med 1 © och din partner har bjudit  2 © och Du har

           ª E 6 4 2  © E D Kn 6  ¨ K Kn 10  § E 8  Vad bjuder Du ?

           Jag bjuder ……………                                               20/10 bricka 12

 

Ex 6.   Du har öppnat med 1 © och Din partner har bjudit  3 © och Du har

            ª 5  © K Kn 9 8 3  ¨ K Kn 2  § E Kn 10 4   Vad bjuder Du ?

            Jag bjuder ……………                                               20/10 bricka 20

 

Ex 7.  Du har öppnat med 1 © och Din partner har bjudit 1 ª och Du har

           ª E  © E 10 9 6 2  ¨ K Kn 6 4 3  § K 4         Vad bjuder Du  ?

           Jag bjuder …………….                                                14/10  bricka 3

 

Ex 8   Du har öppnat med 1 © och Din partner har bjudit 2 © och Du har

           ª E 8  © E K D 9 7 3  ¨K D Kn  § 8 3          Vad bjuder Du ?

           Jag bjuder ……………..                                                14/10  bricka 9

 

Ex 9.  Du har öppnat med 1 © och Din partner har bjudit 3 © och Du har

           ª K D 10  © K D 10 8 7  ¨ E 9 6 5  § 8          Vad bjuder Du   ?

           Jag bjuder ……………..                                                 14/10  bricka 22

          Vad gör Du om motståndarna bjuder 4 ª efter ditt bud ?

            ………………………

 

 

Facit

Ex 4. Jag inviterar med budet 3 © med mina 12 + 3 hfp. Svarshandens har minst
         6 hfp, som måste täppa till spadern, eller eller ha toppkort i kl eller ru.
         Har svarshanden 8-9 hfp bör han bjuda ut brickan med 4
©

Ex 5. Med mina 19 + 1 hfp bjuder jag ut brickan i 4 ©

 

Ex 6. Jag bjuder ut brickan i 4 med mina 13 + 2 hfp.

Ex 7. Jag hoppar till 3 ¨ med min toppstarka 5-5 hand (15 + 3 hfp)

 

Ex 8. Jag bjuder ut 4 ♥. Svarshandens hfp måste ju täppa till.

 

Ex 9. Jag bjuder brickan i 4 . Bjuder motståndarna 4 ª, måste jag bedöma
          om detta kontrakt går hem mot att vi bjuder 5
med möjlighet att spela
          hem eller med någon back. I ett 4
ª-kontrakt får Du troligen 3 stick,
          2 spaderstick och 1 ruterstick. Dvs. kontraktet går troligen hem. Det
          innebär att Du bör ta chansen att spela 5
.
          Denna situation är oftast mycket svårbedömbar.