Kursmöte 4
Sangöppningar

Sangöppningar kräver balanserade händer, vilket innebär, att

-          de inte får innehålla renons eller singelton i någon färg

-          endast ha en dubbelton

-          inte ha 5-korts högfärg.

Om dessa villkor är uppfyllda bjuder Du sangbud enligt följande skala:

-          1 NT med 15-17 HP (observera att inga eventuella fördelningspoäng får räknas)

-          2 NT med 20-21 HP

-          2 Kl, med 22-24 HP, som, efter partnerns reläbud 2 Ru, följs av 2NT  av Dig, som öppnat.

-          2 Kl, med 25 HP och däröver, efter partnerns räläbud 2 Ru, följs av 3 NT av Dig.

-           

Ett inkliv med 1 NT visar en egen 1 NT-öppning men med ett bra håll i motståndarnas bjudna färg!

 

När öppningshanden visat att han har en sanghand enligt ovan, är det svarshanden,
som tar kommandot i budgivningen eftersom denna ganska exakt vet vad öppningshanden har, men inte omvänt.

 

Som tidigare berättats, söker vi högfärg före NT, och NT före lågfärg. Har nu svarshanden
4-korts högfärg, sedan partnern öppnat med 1 NT, kan han undersöka om partnern/öppnaren har anpassning i färgen,
dvs. också fyra kort. Öppnaren kan ju aldrig ha 5-korts högfärg, eftersom detta var en av förutsättningarna för att
få öppna med 1 NT.
 

Svarshandens frågebud efter 4-korts högfärg hos sangöppnaren heter 2 Kl (resp 3 Kl efter
 2 NT) och är ett konventionellt bud, som inte alls behöver betyda att han har klöver.

Konventionen kallas Staymans sang.

Svarsbuden från öppningshanden är följande:

-          Närmaste ruterbud    =  ingen 4-korts högfärg

-          Närmaste hjärterbud = 4-korts Hj men ej 4-korts Sp

-          Närmaste spaderbud = 4-korts Sp men ej 4-korts Hj

-          Närmaste sangbud    = 4-korts Hj och 4-korts Sp.

 

Svarshanden måste bjuda, om han med partnerns maximala poäng (exempelvis 17 HP) kan räkna poäng till utgång.
Svarshandens nedre gräns är därför 9 HP efter 1 NT , 5 HP efter 2 NT o.s.v.. Med 10/11 – 15/16 HP måste svarshanden se till
att utgång bjuds och med fler poäng undersöka möjligheten att spela slam.

 

Med 4-korts eller längre högfärg frågar man öppnaren om anpassning i färgen. Om inte anpassning finns bjuder man

-          Med  9-10   HP =  2 NT som inviterar till 3 NT. Öppningshanden avgör.

-          Med 10-15 HP =  3 NT. Öppningshanden passar.

-          Med  16 -   HP =  bjuder man 4 NT. Det finns ev. slam i korten.

 

Om anpassning finns bjuder man den aktuella färgen efter samma skala, men får nu också räkna eventuella fördelningspoäng.

 

Har svarshanden 5-korts högfärg och poäng för utgång, och fått ett negativt ruterbud från partnern, hoppar man
1 steg i högfärgen och kräver därmed till utgång. Du visar då 5 kort i färgen och ber partnern välja mellan 4 trick i färgen och 3 NT.
Med 3 kort i högfärgen väljer han denna.

Med 6-korts högfärg och poäng för utgång bjuder Du utgång i färgen. Öppnaren har ju alltid minst 2 kort i färgen och ni har alltså
minst 8 tillsammans.

Alla bud från svarshanden m.u.a. 2 kl kräver pass av öppnaren. Då visar svarshanden en svag hand med bra längd i den
aktuella färgen. Han har då få poäng men flera trumf.

 

 

 

Exempel.

Öppningshanden har öppnat med 1 NT i följande fall. Vad bjuder Du som svarshand?


a)  ♠ K 10 x x     ♥ Ä 10  x    ♦ K 10 9 8 7 6    ♣ -
Du vet att partnern har minst 15 HP. Har han också  spader har ni stora möjligheter att spela hem
4 spader. I ett sangkontrakt kan annars ruterlängden vara guld värd. Bjud 2 Kl och fråga efter högfärg.

 

b)  ♠ K 10 x    ♥ Ä 10  x    ♦ K 10 9 8 7 6    ♣ 10
Du har samma poäng som i alt. a) men ingen fyrkorts högfärg. Du har 10 HP och en del bra mellankort. Bjud 3 NT och hoppas på anpassning i ruter .

 

c)   ♠ Kn 10 x    ♥ Ä 10  x    ♦ D 10 9 8 7 6    ♣ 10
Du har endast 7 HP och det är knappast troligt att spela hem en utgång. Föredra sang. Passa!

 

d)   Kn 10 x    ♥ D 10 9 8 7 6    ♦ Ä 10 x    ♣ 10
Du har samma kort men nu med längden i högfärg. Föredra högfärg och bjud 2 Hj. Partnern skall passa!

e)  Ä Kn 10 x    ♥ Ä K 10 9 8 7     ♦ Ä 10 x    ♣ 10
Ni har minst 31 HP tillsammans och har en trolig slam. Det skulle ju vara smaskens med anpassning i någon av högfärgerna. Fråga lugnt med 2 kl efter högfärg. Oavsett vad partnerns bud blir får Du inte´ ge honom möjlighet att passa i nästa budomgång. Ni skall till slam!

 

Öppningshanden har bjudit 2 kl. Du svarade med reläbudet 2 Ru och fick svaret 2 NT. Vad bjuder Du?

 

f)  ♠ 10 x  x  x   ♥ 10 9 8 7 6    ♦ K 10 x    ♣ 10
Partnern har med sina bud visat en sanghand mellan 22 och 24 HP. Med Dina båda högfärger finns det ju en rimlig möjlighet till anpassning i någon av dessa. Det bör finnas möjlighet att spela hem ett högfärgskontrakt eller 3 NT, även om det är svårt med en stark och en svag hand. Bjud 3 kl och fråga efter högfärg.