Kursmöte 5
Spelföring sang.

 

 

Spelföring -generellt

För att bli riktigt duktig spelförare krävs egenskaper, som förmåga att se möjligheter i de
kortsitsar man erbjuds, förmåga att komma ihåg och räkna kort, god slutledningsförmåga
och en viss fantasi.

Väsentligt är bl.a.

-          att alltid räkna sina säkra stick och sina möjliga stick innan man fortsätter spelet efter utspelet

-          att göra upp en spelplan och försöka följa denna. Ibland tvingas man dock under spelets
gång att ändra strategi.

-          att se vilka svagheter man har och försöka hitta möjlighet att eliminera dessa,
exempelvis genom att tidigt kasta förlorare på stora kort i andra färger

-          att försöka utnyttja trumfkort optimalt genom att stjäla på den korta trumfhanden

-          att hålla reda på motståndarnas eventuella bud och dra slutsatser av dessa

-          att hålla reda på vilka kort, som gått och vilka som återstår

Spelföring i sang resp. färg kräver oftast helt olika strategier. Man brukar säga att man skall söka sina
kontrakt i ordningen högfärg, sang, lågfärg. Tänk på, att en lång, bra lågfärg kan vara utmärkt i ett
sangkontrakt som i regel ger väsentligt högre poäng än ett lågfärgskontrakt.

Sangspel

Ett sangkontrakt kräver goda kort i alla färger. Kontraktet 1 sang visar ofta att den ena handen är svag.
Man får också räkna med att motståndarna har någon stark färg. Man kan endast hoppas att den inte
sitter så ojämnt att kontraktet straffas direkt.

Skall man spela utgång i sang eller kanske slam, krävs håll i alla färger, ju högre kontrakt ju bättre håll.
Jämna händer med exempelvis tillsammans 7 kort i varje färg är betydligt sämre än en hand där man
har en lång, ”bärande” lågfärg, som kan ge ett antal grundläggande stick. Utgång i sang kräver oftast 25-26 hp
men kan spelas på betydligt mindre poäng om man har tillgång till en lång genomgående lågfärg.

Några generella råd för sangspelet:

-          försök få extra stick genom att godspela kort i dina längsta färger  innan motståndarna hunnit godspela sina
långa färger.

-          börja alltså inte med att ta dina säkra stick. Dessa sköter sig själv i slutet av spelet.

-          behåll alltså höga kort i dina korta färger. Dessa kort skall hindra motståndarna att godspela sina färger.

-          spela honnörer på den korta handen först med exempelvis 5 kort på den ena handen och 3 kort på den
andra, för att inte blockera den långa handen.

-          spela låga kort på den ena handen mot honnörer på den andra och inte omvänt.

-          försök utnyttja de möjligheter till maskar, som kortsitsen erbjuder. Ibland har man möjlighet att maska
på båda hållen. Försök då ta hjälp av motståndarnas eventuella bud, för att kunna slå masken åt rätt håll.

-          var inte rädd för att direkt ge bort ett stick för att godspela en långfärg. Detta gäller ofta när man har ett enkelt
håll i en sidofärg.