Kursmöte 5
Övningar – Sangspel
Händerna tillhör Ö-V
1

Väst

♠ Ä D 10

♥ Ä K D

♦ K 2

 ♣ 10 9 4 3

Öst

♠ Kn 4

♥ 6 3 2

♦ Ä 4 3

Kontrakt

V spelar 3 NT

N spelar ut ru D

Hur planerar Du spelet?

♣ D Kn 8 6 5 2

2

♠ Ä kn 9

♥ Ä K D

♦ 3 2

 ♣ Kn 9 4 3

♠ 10 4

♥ 6 3 2

♦ Ä K 7 6 5 4

V spelar 3 NT

N spelar ut hj 8

Hur planerar Du spelet?

 ♣ K 10

 

3

♠ Ä K 10

♥ Ä K 7 4

♦ 8 5 3

 ♣ K 10 9

♠ 8 7 5 4

♥ 6 3 2

V spelar 3 NT

N spelar ut hj 8

Hur planerar Du spelet?

♦ Ä K 7 6

♣ Ä kn

 

4

♠ Ä K 8

♥ Ä 10 7 4

♦ Ä D 9

 ♣ K 10 9

♠ D 9 7

♥ 6 3 2

♦ Kn 8 3 2

♣ 8 3 2

V spelar 2 NT

N spelar ut hj K

Hur planerar Du spelet?

5

♠ Ä K 8

♥ Ä D kn 10 9

♦ D 9 3

♣ Kn 10 9

♠ 9 7 3

♥ 7 2

♦ Ä 8 2

♣ K 8 7 6 3

V spelar 2 NT

N spelar ut sp D

Hur planerar Du spelet?

6

♠ Kn 8

♥ Ä D kn 10 9

♦ 10 9 3

 ♣ Ä D 5

♠ K 7 5

♥ 7 2

♦ Ä 8

♣ K 8 7 6 3 2

V spelar 2 NT

N spelar ut sp 9

Hur planerar Du spelet?

 

Facit

 1. Du har 6 säkra stick, men behöver 9. Endast klöverfärgen kan ge Dig
  de resterande sticken. Utspelet var ru D. Sitter denna färg ojämnt, 5-3
  eller sämre, och båda honnörerna sitter på den långa ruterhanden,
  kan Du inte undvika straff i kontraktet.
  Släpp första sticket för att försöka bryta förbindelsen mellan motståndarnas
  händer. Ta andra ruterspelet och spela klöver. Efter ny ruter som Du tar
  med ässet spelar Du ny klöver och Dina klöver är stora. Du får inte maska
   i spader utan ta direkt med ässet om man vänder i den färgen.
 2. Du har inte stick i överflöd, men en god chans att resa rutern. Ta utspelet
  och spela en liten ruter, som Du släpper till motståndarna. Får Du spader
  vända, lägger Du lågt. När Du kommer in igen spelar Du ruter till äss och
  kung och hoppas att färgen därmed är rest. Om inte måste Du maska i spader
  och försöka få stick i den färgen. Kontraktet blir nu svårt att spela hem.
 3. Du har 7 kort i 3 färger. Ta utspelet med ässet och spela ruter, som Du släpper.
  När Du kommer in igen, spelar Du ru äss och en ruter till. Med lite tur sitter
  färgen jämnt och den 13 rutern är stor. Gör samma manöver i hjärter och
  spader, men maska inte i klöver. Om motståndarna spelar den färgen, har du
  alltid 3 stick i denna.
 4. Släpp utspelet liksom nästa om N även spelar damen. Då har N säkert
  även hj Kn och kan inte spela färgen igen. Gå in på bordet sp D och spela
  ru Kn. Om inte S täcker med ru K, släpper Du. Om N kommer in är Din
   svaga klöverfärg garderad.
 5. Ta med ässet i sp och spela hjärter 9. När ässet är borta, har Du 4 hjärterstick
  och fortfarande kvar Ditt spaderhåll. Spelar motståndarna ny spader släpper
  Du och tar den 3:e spadern. Spela Dina stora hjärter och kasta en ru och
  två klöver. Nu spelar Du kl Kn och låter denna gå runt. Har Du tur faller
  ässet från S och Ditt kontrakt är klart.
 6. Med just denna kortsits, knx resp Kxx, får Du aldrig spela på K. Släpp sticket och
  Du har alltid ett säkert håll.
  Fortsätter motståndarna i sp, gör Du med stor
  sannolikhet minst ett övertrick.