Kursmöte 6 
Spelföring i färgkontrakt

Här kommer det två utförliga spelföringar.  Detta är bricka 12 från andra jubileumsbarometern
svängd ett kvarts varv medsols.Spelföring 1 
Du sitter S med en stark hand:  
     
ª E 6 4 2  © E D Kn 6  ¨ K Kn 10  § E 8

N är giv och budgivningen blev kort

               N                       Ö                         S                          V

            Pass                   pass                      1 ©                      pass

            2 ©                    pass                      4 ©                      pass

            pass                    pass
                

Du spelar 4 ©. Utspel: ª 10

Din hand              ª E 6 4 2  © E D Kn 6  ¨ K Kn 10  § E 8

Träkarlens hand    ª  D 5  © 10 9 7 5 2  ¨ D 9 6 3 2  § Kn

Du måste ju ta chansen med ª D men Ö bidrar med ª K och Du tar med ª E.

Det första Du ser när Du ser över Dina resurser är att © K saknas. Kan Den maskas ut ?  

Kan jag komma in till bordet för att slå masken ?   Ja !   
Stick 2: 
§ E och alla bekänner

Stick 3:  § 8 och stöld med © 2. Båda motståndarna bekänner lågt.

Stick 4:   Du måste nu fresta med © 10 eftersom Du inte kan komma ut på bordet igen.

              Du lägger © 6 och motståndarna bekänner med 3:an och 4:an.

              Det var som Du hoppades så nu fortsätter du med © 5 och stick 5 består av
             
© 5, © 10, © Kn och V sakar en §.

Stick 6:  © 7,  © K, © E och en § -hacka från V.
  

Du är inne på handen med dessa kort kvar.          
Din hand             
ª 6 4 2  © D  ¨ K Kn 10  § -
Träkarlens hand   
ª 5  © 9  ¨ D 9 6 3 2   § -

               Du ser att Du måste förlora ett ª -stick och ett ¨-stick. 
               Har Du tur kanske Du kan saka
ª -hackor på stora ¨-kort.

Stick 7:    Du spelar ¨ K och tar motståndarna för ¨ E , så kan de få ett  ª-stick men
                sedan får de inte fler stick.

               Det spelar ingen roll om motståndarna väntar med att ta för ¨E till tredje
               gången, så att Du inte får stick på
¨ D och därmed inte kan saka Dina
              
ª-hackor

 

När det gäller trumfutdragning så kan det ibland vara svårt att komma in till träkarlen
för att maska och då kan det vara säkrare att toppa trumfen och ge motståndarna ett t
rumstick för att undvika stölder.

 

Spelföring 2
Detta är en bricka från tisdagsgruppens avslutningsbarometer där N-S:s kort såg ut så här:

 

                      N   ª 4    © D 7 4 3    ¨ E D Kn 6 5 4    § 10 4

 

                      S    ª E 10 9 7 6 5 2    © E 6   ¨ K 8 7 2    §  --

Budgivningen:                     Ö                   S                    V                   N

                    pass                 1 ª               pass               2 ¨

                    pass                 3 ª               pass                ?

Vad bjuder  N nu ?

Ett alternativ är 4 ª eftersom S hoppat i högfärg. Spelföringsförslag kommer nedan.

Ett annat alternativ är pass eftersom din hand sjönk i värde av ª -budet

Ett tredje alternativ är  4 © för tala om bristen på ª-anpassning.
Ett överoptimistiskt bud men budgivningen fortsätter då

                                                                                                            4 ©

                                          pass                 5 ¨               pass               pass

Spelföringen i det kontraktet blir hemläxa till nästa gång.  Öst spelar ut  § 7

Här kommer förslag till spelföring i 4 ª .

Väst spelar ut © 10. 
Stick 1:  
© 1, © D, Öst sticker med © K och Du vinner med © E.

Du ser ¨-sitsen och inser att trumfen måste rensas först.

Stick 2:  ª E, ª 3 från  V, ª 4 från bordet och ª Kn från  Ö

Stick 3:  ª 10 , ª 8 från V, © 3 från bordet, till ª D från Ö som vinner.

Stick 4:  © kn  drar © 6 från Dig, © 2 från V och © 4 från bordet

Stick 5:  § 7 från Ö, Du stjäl med ª 2, § 5 från V och § 4 från bordet
              och nu är läget

 

Dina kort            S    ª 9 7 6 5   © --   ¨ K 8 7 2   § --  

Träkarlens kort   N   ª --  ©  7    ¨  E D Kn 6 5 4   § 10

                        

 

Motståndarna har kvar ª K, som de får stick på men Du får 3 trumfstick
och 4
¨-stick, vilket innebär att Du spelade hem Din utgång i spader.

 

Nu får Du försöka spela hem 5 ¨ med N som spelförare och § 7 i utspel
 från Öst.

 

Vill Ni se hela given så är det bricka 22 i tisdagsgruppens julbarometer.