Kursmöte 6
Facit

Spel 1 – ytterligare kommentarer.

 

N          E 6 4 2    ♥ E D Kn 6       ♦ K Kn 10      ♣ E 8

S           D 5         ♥ 10 9 7 5 2        ♦ D 9 6 3 2     ♣ Kn

- Du räknar Dina ev. förlorare och finner en för ♦ E, en i spader och
ev. en i ♥, om ♥ K sitter garderad hos V.
- Utspel från Ö var ♠ 10, vilket sannolikt säger att ♠ K sitter hos V.
Eftersom Du inte har någon möjlighet att lägga bort en trolig spaderförlorare,
kan Du lika gärna sätta i ♠. D.
Mycket riktigt, V sticker med ♠ K och du tar med ♠ E.
- Om V har ♥ K, vill Du gärna komma in på bordet för att maska.
Du har två möjligheter.

Du kan släppa ett spaderspel och stjäla den 3:e, men det är mycket säkrare
att ta ♣ E och stjäla ♣ 8 med ♥ 2. Spaderfärgen kan ju sitta snett så att
motståndarna kan stjäla över.

- Nu är det viktigt att Du spelar ♥ 10  och låter denna gå runt, såvida inte
♥ K kommer direkt från V.
- Om ♥ 10 blir stor spelar Du ♥ 5 och maskar med ♥ Kn. Har Ö bekänt
på första hjärtersticket kan Du nu spela ♥ E och väst ♥ K faller.
- Du spelar nu ruter tills motståndarna behagar ta för sitt  ♦ E.
Du måste sedan ge bort ett spaderspel, men går hem i kontraktet med
1 övertrick.

 

Spel 2

 

N          4                       ♥ D 7 4 3       ♦ E D Kn 6 5 4      ♣ 10 4

S            E 10 9 7 6 5 2  ♥ E 6              ♦ K 8 7 2               ♣ -

- Budgivningen är sannerligen inte lätt. Att bjuda 4 ♥ efter syds 3 ♠ kräver
mod, men talar ju om att nords hand innehåller minst 5 ♦. Syd behöver väl
inte heller skämmas om han därefter bjuder 5 ♦ eller kanske t.o.m. söker
slam i ruter.

- Hur spelar man detta kontrakt, efter utspelet, ♣ 7? Mitt förslag är följande:

Stjäl utspelet med ♦2, spela ♠ E och sedan ♠ 2 som Du stjäl med ♦4.
Förhoppningsvis har nu 7 spader försvunnit så att endast en återstår hos
 motståndarna. Du har ju själv 5 ♠ kvar.
- Spela en ny spader, men denna gång stjäl Du med ♦ Kn som motståndarna
inte kan sticka.

- Nu är det dags att dra ut trumfen. Som alltid, spela honnörerna från den
korta handen först!
- Alltså spelar Du liten ♦ till ♦ K och ny ♦ till ♦ E. Sitter ruterna 3-0 måste
Du även spela ♦ Ä.
- Du spelar nu en ♥ till ♥ E (som är Din sista ingång till syds hand).
Du har nu 4 stora ♠ och kan kasta bort Dina förlorare i ♥.
Resultat 7 trick!!