Kursmöte 7 
Försvarsbudgivning

När motståndaren till höger har startat budgivningen, är det Din tur
att bjuda och Du har ett antal alternativ:   
     
PASS   visar att Du inte har något  bjudbart

 

D ( X ) Upplysningsdubbling som visar att Du också har en öppningshand. 

I modern standard anser man att D bör innehålla en högfärg.

Inkliv   Man bjuder sin färg på lägsta nivå och då måste den innehålla
minst 5 kort. Poängstyrkan bör vara minst 12 p men kan vara lägre i ozon.
Ju fler kort man har i sin färg desto färre poäng måste man ha, men
poängen bör man ha i sin bjudna färg.

 

1 NT     Du kan kliva in med 1 NT om Du har egen sangöppning och
dubbelhåll i öppningsfärgen.

Låt oss titta på några exempel.  I exemplen nedan har motståndaren till höger
öppnat med 1
© på följande kort:  ª Kn 7  © K 10 7 5  ¨ D 10 3  § E D 6 3

 

Ex 1.  Du har   ª E D 10 6 3  © 8 2   ¨ K 9 8 5   § Kn 10 7
och bjuder 1
ª med Dina 10 +1 hfp

 

Ex 2.  Du har   ª E D 10 5   © D kn 2   ¨ K 9 8 5  §  Kn 7 
och bjuder D med Dina 13 hp och bjudbar
ª-färg och ¨-färg

 

Ex 3.  Du har  ª  10 2   ©  E 3  ¨ K Kn 9 8 6 4 2  § K 10 
och kliver in med  2
¨
 

Ex 4.  Du har  ª  10 2   ©  9   ¨ E K Kn 9 8 6 4   § Kn 10 7 
och kliver in med  3
¨ med Din starkare ¨-färg men svagare poängstyrka.
Detta är ett spärrbud från Din sida.

Ex 5.  Du har  ª D 10 2   © E Kn 9 ¨ E Kn 9   § K Kn 10 7 
och kliver in med 1 NT med Dina 16 HP och mycket jämna fördelning.