Kursmöte 7
Facit

 

I exemplen nedan har motståndaren till höger öppnat med 1 © på följande kort: 
ª Kn 7  © K 10 7 5  ¨ D 10 3  § E D 6 3

 

Så tar vi några exempel där Ni föreslår bud

Ex 6.  Du har   ª E D 4 2   © Kn   ¨ K 8 6 4   § K Kn 10 2       Ditt förslag:……………..

 

Ex 7.  Du har   ª  D 9   © E Kn 9  ¨ E Kn 9   § K 10 9 7 3        Ditt förslag: …………….

 

Ex 8.  Du har   ª  D 10 9 6 3   © Kn 2   ¨ E 9 8 5 2   § K           Ditt förslag:…………….  

 

Ex 9.  Du har   ª  D 9   © D 9   ¨ K 9   § Kn 10 9 8 7 5 2           Ditt förslag: ……………

 

Några uppgifter att fundera över:   (  Öppningshanden är samma som ovan )

 

Uppg. 1:  Du har  ª 10 9 6 5 3   © E D 2   ¨ E Kn 5   § Kn 7     Du bjuder ………………

 

Uppg. 2:  Du har  ª E D 9 6 3   © Kn 9   ¨ Kn 9 5   § Kn 9 7     Du bjuder ………………

 

Uppg- 3:  Du har  ª  D   ©  E D 9 6   ¨ E Kn 9 5   § K Kn 9 3   Du bjuder ………………

 

Uppg. 4:  Du har   ª  10 9 5   © E D 9 4 2   ¨ Kn 9 5   § K 9 3    Du bjuder ………………

 

Uppg. 5:  Du har  ª D 10 9 5   © E kn 4 2   ¨ E 8 5    § K Kn     Du bjuder  …………………        

 

Svar på uppgifterna ovan

Ex 6:  Bjud  D (upplysningsdubbling ) med dina 13 hp + tillägg.

Ex 7:  Bjud  1 NT  med dina 15 hp och ©-håll och inte gångbara  ª-färg

Ex 8:  Kliv in i budgivningen med 1 ª för att visa att Du har lite resurser.

Ex 9:  Bjud PASS !. Du har lika många hp som i förra exemplet men
          Du vet inte om de är användbara.. 2
§ är riskabelt.

Uppg. 1:  Bjud D och invänta kommande budgivning. Ett  RÖTT bud
                från din partner passar bra och ett svart bud aktualiserar
                kanske ett
ª-kontrakt.

Uppg. 2:  Du har här ett naturligt inkliv med 1 ª

Uppg. 3:  Du bjuder D för att kanske hamna i ett NT-kontrakt om Du får
                ett
ª-bud från partnern

Uppg. 4:  Här bjuder Du bäst  PASS och sätter dig i busken och lurpassar.

Uppg  5:  Bjud  1 NT. Du har ju en bra ª-färg om Din partner högfärgsfrågar