Kursmöte 8

Utspel

Ett väl valt utspel utgör ofta skillnaden mellan ett bra och ett dåligt kontrakt.
 Det finns ett flertal varianter av utspel. Modern Standard rekommenderar
1-3-5-utspel eller som det även kallas, 12-regeln.

-          Vid 5 kort eller fler spelar man ut det 5.e högsta kortet.

-          Vid 4 kort spelar man ut det 3.e kortet och återkommer med det lägsta
 i nästa rond.

-          Vid sekvens spelar man ut det högsta kortet.

-          Vid 3 hackor spelar man ut det lägsta kortet. Genom att saka ett högre
kort i nästa rond vet Din partner att Du har ett udda antal kort. Detta
gäller även vid utspel från 5 kort.

-          Vid två hackor spelar man ut det högsta och återkommer med det lägsta.
Partnern vet då att jag har ett jämnt antal kort. Detta gäller även vid utspel
från 4 och 6 kort.

 

Några generella rekommendationer.

-          Ta hjälp av budgivningen för att försöka tolka motståndarnas händer
före utspelet. Försök att beräkna Din partners poängstyrka med hjälp
av de avgivna buden.

-          Har partnern bjudit, kan dennes färg vara en lämplig utspelsfärg.
Spela exempelvis ut ♠ 8 från K 9 8 i Din partners bjudna färg men
♠ K från K 8 för att inte blockera Din partners färg om denne har ♠ E.

-          I färgspel kan det vara lämpligt att spela ut en singelton för att eventuellt
kunna stjäla om partnern kommer in innan Din trumf är utdragen.

-          Sekvensutspel är ofta bra och ger sällan favör. Ex. ♠ K från K D Kn
eller K D 10 eller D Kn 10 eller Kn 10 9 8 eller liknande varianter.

-          En kort högfärg kan ibland vara bra i sangspel, när sanghanden visat
ointresse för färgen. Det är då troligt att Din partner är lång i färgen.

-          Att dra för en K eller D är sällan bra. Ex. ♠ 8 från K 9 8 3 eller från
D 9 8 3 såvida inte partnern bjudit färgen.

-          Spela inte heller ut från en gaffel. Ex. ♠ 8 från K Kn 8 3 eller E D 8 3

-          Det är sällan bra att spela ut ett ogarderat E bara för ”att få se träkarlen”.
Låt spelföraren senare gissa vem som har esset. Det drar kanske med
sig en honnör i fallet.