Kursmöte 8
Facit

Ex. 1. . Budgivningen har gått:       V = 1♠,        N = pass,     Ö = 4♠
             Du har följande hand.        ♠ E 5      10 9 8 6 4    ♦ K Kn 4    ♣ D 8 6.        
Budgivningen talar om att motståndarna har minst 4 spader vardera och troligtvis
även poäng till utgång, dvs. 26 hfp. Du har själv 10 hp, varför Din partner max.
kan ha 4-6 hp. Att spela ut ♠ E följt av ♠ 5 är ju bara ett sätt att tappa tempo i spelet.
Ruterutspel från gaffeln K-Kn är olämpligt liksom att dra för ♣ D. Alltså återstår
hjärterfärgen där Du har en sekvens, även om den saknar honnörer. ♥ 10 är därför
troligtvis det bästa utspelet
, som inte ger favör åt spelföraren.

Ex. 2.  Budgivningen har gått:       V = 1♠    N = 2    Ö = 2NT,   S = pass   V = 3NT
             Du har följande hand:        ♠ Kn 5     ♥ K 7 2     ♦ 8 7 6 5    ♣10 8 6 2   
Din partner har bjudit hjärter, och öst har med sina 2 NT aviserat håll i färgen.
Du har emellertid knappast några synliga stick på handen, mer än ett klöverstick med
tursam sits. Din partner har troligtvis 10 – 11 hp och minst 5 hjärter.
Spela ut ♥ 2 (tredje från toppen). Har Du tur, så har Din partner ♥ E med möjlighet att
vända med mellankort i hjärter för att eventuellt driva ut ♥ D hos Ö.

Ex. 3.  Budgivningen har gått:       V = pass,     N = pass,     Ö = 1NT,    S = pass
                                    V = 2Kl*  N = pass,     Ö = 2Sp,      S = pass      V = 3NT
             Du har följande hand:         ♠Kn 8 7 2     ♥ Kn    ♦ 10 7 6 5   ♣ 10 8 6 2 
V har frågat efter 4-korts högfärg hos sangöppnaren och fått veta att denna har 4 spader
 men högst 3 hjärter. Väst bjuder nu 3 NT och har därmed visat att han troligtvis
hade 4 hjärter. Ö-V har alltså högst 7 hjärter, Du har 1 hjärter och Din partner
förmodligen 5, kanske 6. Med Din magra hand har han troligtvis 10-12 hp.
Spela ut ♥ kn och hoppas på Din partners kort i färgen.

Ex. 4.  Budgivningen har gått:       V = pass,   N = pass,   Ö = 2NT,  S = pass  V = pass
             Du har följande hand:        ♠ Ä K 4     ♥ 10 9 8 7 6 5     ♦ K Kn 4    ♣ 10
Spelföraren, Ö, har bjudit 2 NT och fått pass ifrån partnern, som nog har maximalt
3-4 hp. Detta lämnar c:a 5-6 hp åt Din partner. Du har bra spader och ruterfärger,
men också en rejäl långfärg i hjärter. Spela ut ♥ 10 och hoppas kunna resa färgen
med Dina troliga ingångar i spader och ruter.

Ex. 5.  Budgivningen har gått:       V = 1Hj,      N = pass,     Ö = 3NT,   S = pass
             Du har följande hand:        ♠ Ä K 5 4 3 2     ♥ 10 9      ♦ 9  8  4     ♣ 10 2     
Din hand är ganska värdelös m.u.a. spaderfärgen. Om Du spelar ut E och K i hjärter,
har Du troligtvis spelat färdigt. Spela därför ut ♠ 3 även om detta innebär att Du ger
bort ett stick. Förhoppningsvis har Din partner 2 spader och kan vända spader när
han kommer in. Ni har då kanske 5 spaderspel.