Kursmöte 9
Utspel och motspel 2

Förra gången gav vi några råd om utspel: 1-3-5-regeln, singeltonutspel och toppen av
en sekvens.
Man bör skilja på utspel i NT-kontrakt och i färgspelskontrakt.
I färgspel försöker man att få
stick på sina höga kort medan man kan få många stick
i sang på en långfärg.

I övningsexempel 4 från föregående gång spelar man lämpligen ur ♠ E/K eller
möjligen
♣-singel om man spelar ut mot ett färgkontrakt men man spelar bäst ut 10
i ett sangkontrakt eftersom man bör komma in i ♠ eller
och därmed kunna få stick
på den långa
-färgen.

I samband med utspel i färgkontrakt måste man se upp med markeringarna så att man
inte får ess
och kungar bortstulna.

Ex: Väst spelar 4 och din partner spelar ut ♠ E eller K. Träkarlen lägger upp ♠ D 8 4 .
Du har ♠ 9 7 3 2 och bekänner då med ♠ 7 och signalerar då NEJ-tack till din
partner.
Risken är stor att spelföraren kan stjäla bort det andra stora kortet och
därmed resa
♠ D. Om du kommer in i ett senare stick kan Du vända med ♠ och ev.
ge din partner stick på en stor ♠, om inte spelföraren stjäl.

Är det istället så att Du har ♠ 7 3 så ber du med ♠ 3 att spelföraren fortsätter med sitt
andra
stora kort och sedan kan du stjäla bort träkarlens ♠ D i ett tredje ♠-stick.
Ofta kan spel­
föraren stjäla över men ni har förhindrat stick för ♠ D

SLUTSATS:
Om du markerar med ditt minsta kort i utspelsf
ärgen så ber Du om fortsättning i färgen.
Med ett högre kort markerar Du ”Nej tack”.

Det är vanligt att budgivningen startar i en färg, svarshanden visar en annan färg och
sedan blir slutbudet i en tredje eller fjärde färg. Då bör man ställa sig frågan, varför det
inte bjudits NT.
Det naturliga svaret på detta är singel eller renons i de första färgerna.
Utspel i trumf kan då vara
bra eftersom det tar bort en stöld på vardera handen hos
spelföraren. Det är emellertid inte alltid lätt att
starta i trumf.

I spelföringslektionerna framhävde vi att om man kunde stjäla på den korta trumfhanden,
så innebar det ofta extrastick. På motsvarande sätt kan utspelaren vända i trumf om han
efter utspel
med ett E/K i sidofärg upptäcker singelton i färgen hos träkarlen.

Har man inget självklart utspel så kan man ofta spela ut i blivande träkarlens andrafärg
eftersom den kan vara "klenare". Om man senare kommer in i
spelet (en sprucken mask),
ska man också vända med något. Har partnern inte markerat för
något, så kan man vända
genom motståndarens till vänster starkare kort, dvs. sitter man före träkarlen vänder man
genom träkarlens starka kort och sitter man efter träkarlen vänder man mot
bordets svaga kort.

Ett speciellt motspelsläge uppstår då spelföraren vill spela en viss färg från träkarlen mot sin
egen hand. Exempelvis kan spelföraren ha K, Kn, 8 på hand och D,9 på bordet. Då spelar
han ofta K från handen och hoppas att Du tar sticket med esset så att han kan ta nästa stick
med D
och spela det önskade kortet från bordet, ofta för att slå en mask. Du skall alltså inte
ta kungen,
utan vänta och ta hand om damen med ditt E. Då kan spelföraren inte slå masken
och måste
kanske ge er sida ett eller två extra stick.

Ett annat tips i motspelet är att försöka låsa fast spelföraren på en hand. Det är ofta väldigt
effektivt, men kan vara svårt att se de rätta lägena. Sådana situationer uppstår nog ett par
gånger per spelkväll och övningsuppgiften är ett bra exempe
l