Kursmöte 9
Motspelsexempel

 I barometern förra veckan var bricka 12 ett bra exempel på att låta bli att ta i försvarsspelet.

Först given:                                          ª D 5 3

                                                           © E 9 4

                                                           ¨ Kn 10 9 8 2

                                                           § D 5

                               ª 2                                                      ª E K 9 7 4

                               © K Kn 8 7 6                                       © D

                               ¨ E K D 7 3                                        ¨ 4

                               § 4 2                                                   § K Kn 10 9 8 7

                                                           ª Kn 10 8 6         

                                                           © 10 5 3 2

                                                           ¨ 6 5

                                                           § E 6 3

I samtliga fall hamnade Ö-V i 3 NT efter att ha bjudit sina svarta resp röda färger.
3 par gick hem medan 6 par fick straff. Om Ö spelar skall S spela ut.. Syd spelar ut
ª Kn

1:a sticket går till ª E med högmarkering hos N.

I 2:a stick spelar Ö © D och bekänner lågt på bordet. Skall N ta för © E ?

Eftersom du ser alla korten så kan N ta © E och vända med ª D. Spelföraren kan
ta för
ª K, men kan också vänta ett stick.. Slutresultatet blir detsamma.

I det verkliga spelet ser Du inte om Ö har fler ©-kort och N tar inte för © E.  

I stick 3 spelar nu  Ö ¨ till  ¨ E på bordet. I stick 4 tar han för ¨ K och i stick 5
spelar han
§ 2 från bordet. N måste lägga § 5 och Ö maskar med § Kn.
Skall S ta för
§ E ?  Nej  S får inte ta för § E, eftersom han ser att V har § 4 kvar

Nord vinner alltså stick 5 och spelar § K i stick 6. Nu kan S ta för § E eftersom
bordet inte har fler
§ kvar, och då kan spelförare Ö inte spela mellan sina händer.

Kortfördelningen ser nu ut så här:         ª  D 5

                                                           ©  E 9

                                                           ¨  Kn 10 9

                                      ª  - -             §  -  -           ª  K 9 7

                                      ©  K Kn 8 7                        ©  - -

                                      ¨  D 7 3                             ¨  - -

                                      §  - -             ª  10 8 6        §  10 9 8 7

                                                           ©  10 5 3

                                                           ¨  - -

                                                           §  6

Spelföraren har hittills fått  1 ª-stick, 1 ©-stick och 2 ¨-stick och 1 §-stick.

I stick 7 måste S spela © 10 och V får ta © Kn  och N tar © E medan Ö sakar ª 7.

Spelar S inte sin stora © 10 så får han stick på den när spelföraren spela sin fjärde ©,
och då har S bara svarta kort kvar och tvingas ge Ö resten av sticken i
ª och § 

I stick 8 spelar N sin sista © 9 går till © K, stick 9 går till © 8 stick 10 går till © 7
och stick 11 går till
¨ D.

De sista sticken går till Nords ¨ Kn och 10.  Det innebar att Ö gick hem med
1
ª-stick, 4 ©-stick, 3 ¨-stick och 1 §-stick

Den här karaktären på givar är ganska vanliga och då gäller det för motspelarna,
att slå sönder den färg som används som kommunikation.