Tillbaka Spader

Starttider

Starttiden är 18:15 alla spelkvällar.


Tävlingstelefon

Tävlingstelefonen är igång från ca tre kvart innan tävlingsstart.
0793-412831
Ring eller SMS:a om du tex är försenad.


 

 

Styrelsen

2016- 2017

Ordförande Berit Nilsson 0703-374637 behagin@gmail.com
Vice Ordförande Leif Nötesjö 0708-606340, 0413-19024 leif.notesjo@icloud.com
Kassör Trygve Fahlstedt 040-41 49 05 trygve@fahlstedt.eu
Sekreterare Peter Aspe 0702-48 49 15 peter@lommabridgen.se
Övriga styrelsemedlemmar Anita Narfeldt 0705-206256 anita.narfeldt@gmail.com
  Bo Persson  0760-718704, 040-291634 bgip@insatnet.nu
  Eva Bartosch 040-41 11 68 bartosch@spray.se
Styrelsesuppleanter

Brita Stafström

Margareta Drugge

040-41 26 88

0704-451282

brita.stafstrom@tele2.se

margaretadrugge@comhem.se

Revisorer Kjell Högberg 040-41 10 68 kjell.hgberg@telia.com
  Gunvor Sällvik 046-24 60 40 gunvor@sallvik.se
Revisorssuppleant Torsten Åkerman 0763-244915 torsten.akerman@gmail.com