Tillbaka Spader

Starttider

Starttiden är 18:15 alla spelkvällar.


Tävlingstelefon

Tävlingstelefonen är igång från ca tre kvart innan tävlingsstart.
0793-412831
Ring eller SMS:a om du tex är försenad.


Vinpoängtabell, Tisdagar

Tisdagar  
Antal par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
40 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1
39 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1
38 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1
37 11 9 8 7 6 5 4 3 2  
36 11 9 8 7 6 5 4 3 2  
35 11 9 8 7 6 5 4 3 2  
34 11 9 8 7 6 5 4 3 2  
33 11 9 8 7 6 5 4 3    
32 11 9 8 7 6 5 4 3    
31 11 9 8 7 6 5 4 3    
30 11 9 8 7 6 5 4 3    
29 11 9 8 7 6 5 4      
28 11 9 8 7 6 5 4      
27 11 9 8 7 6 5 4      
26 11 9 8 7 6 5 4      
25 11 9 8 7 6 5        
24 11 9 8 7 6 5        
23 11 9 8 7 6 5        
22 11 9 8 7 6 5        
21 11 9 8 7 6          
20 11 9 8 7 6          
19 11 9 8 7 6          
18 11 9 8 7 6          
17 11 9 8 7            
16 11 9 8 7